Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Albeco Nederland failliet verklaard

De rechtbank in Groningen heeft het in opspraak geraakte en in surséance verkerende diamantfonds Albeco Nederland failliet verklaard. De bewindvoerder H.J. Overes is tot curator benoemd. Overes deelde mee nu beter in staat te zijn zich bij Justitie te informeren over de ingediende aangiften en liet weten dat hij nu zal kunnen nagaan waar de door beleggers ingebrachte 22 miljoen gulden zijn gebleven. Hij beschikt over 610 diamanten die Albeco voor de beleggers als onderpand voor hun inleg in een kluis had gedeponeerd. De stenen vertegenwoordigen volgens Overes een waarde van 5000 tot 10.000 gulden per stuk, derhalve samen niet meer dan hooguit 5 tot 6 miljoen. Albeco had de beleggers voorgehouden dat de stenen een waarde van 30.000 gulden per stuk zouden hebben. In maart werd 8 miljoen gulden door Albeco Nederland overgemaakt naar Albeco Luxemburg. Dat bedrag kan met medewerking van een Luxemburgse rechtbank worden teruggevorderd.