Winst Stad Rotterdam met 16 pct. gestegen

ROTTERDAM, 14 NOV. De netto winst van verzekeraar Stad Rotterdam is in het derde kwartaal met bijna 16 procent gestegen tot 34,4 miljoen gulden ten opzichte van het vergelijkbare kwartaal in 1994. In het derde kwartaal van vorig jaar verdiende Stad Rotterdam 29,7 miljoen gulden.

In de eerste negen maanden nam de netto winst met iets meer dan 15 procent toe tot ruim 89 miljoen gulden, zo heeft het verzekeringsconcern gisteren meegedeeld. De resultaten waren over de hele linie hoger, zo blijkt uit het bericht over het derde kwartaal. Voor het gehele jaar 1995 verwacht Stad Rotterdam een belangrijke stijging van de netto winst, waardoor de winst per aandeel duidelijk hoger zal uitkomen. In de eerste zes maanden is de netto winst met bijna 15 procent toegenomen.

In het schadebedrijf steeg het resultaat in het derde kwartaal met 2,5 miljoen gulden naar 9,5 miljoen gulden. In het levensverzekeringenbedrijf ging de winst met 1,5 miljoen gulden omhoog naar 18,6 miljoen. In de sector overige activiteiten was er een toename van de winst van 0,7 miljoen tot 4,8 miljoen gulden.

De premie-omzet steeg in de eerste negen maanden met 16,5 procent naar 2,6 miljard gulden. De winst per aandeel steeg in het derde kwartaal met tien procent tot 2,94 gulden ten opzichte van het vergelijkbare derde kwartaal in 1994. Stad Rotterdam verhoogt het interimdividend met 9 cent naar 84 cent per aandeel. Aandeelhouders kunnen het dividend geheel in contanten opnemen of voor de helft in aandelen en de helft in geld.

De beleggingsopbrengsten werden in de eerste negen maanden met 18 procent verhoogd tot 870 miljoen gulden. In het derde kwartaal stegen de beleggingsopbrengsten met 17,5 procent naar 341 miljoen gulden.