Werkloosheid in oktober opnieuw lager

DEN HAAG, 14 NOV. De werkloosheid is opnieuw teruggelopen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte vanochtend bekend dat het aantal geregistreerde werklozen in de periode augustus-oktober 34.000 lager was dan in dezelfde maanden vorig jaar.

Sinds het begin van dit jaar daalt het aantal werklozen ongeveer met 4.000 per maand. Het bedraagt nu 450.000. Dat is zeven procent van de beroepsbevolking; een half procent minder dan een jaar geleden, maar nog wel een half procent meer dan het gemiddelde percentage in 1993.

De daling heeft zich vooral voorgedaan onder jongeren, de leeftijdsgroep van 15 tot en met 24 jaar. Het werkloosheidspercentage onder hen is in een jaar van elf naar negen procent gezakt. Ook in de leeftijdsgroep van 25 tot en met 34 jaar is er nog sprake van een dalende werkloosheid, van 8,4 naar 7,6 procent. Daarentegen bleef het werkloosheidspercentage onder 35-plussers vrijwel onveranderd: zowel vorig jaar als dit jaar iets meer dan zes procent.

De werkloosheid onder vrouwen is relatief nog altijd hoger dan onder mannen. Dit verschil is bovendien groter geworden. Bij vrouwen daalde het werkloosheidspercentage in een jaar van 8,6 naar 8,5 procent; bij mannen van 6,8 naar 6,0 procent.

De daling van het aantal mensen dat maar korte tijd werkloos is gaat harder dan de daling van het aantal langdurig werklozen. De kortdurende werkloosheid is gedaald van 240.00O werkzoekenden naar 212.000. Het aantal langdurig werklozen (dat wil zeggen: langer werkloos dan een jaar) ging terug van 245.000 naar 238.000.

Ook het aantal werkloosheidsuitkeringen is sinds april aan het dalen, met gemiddeld 4.000 à 5.000 per maand. Het meest recente cijfer, daterend uit september, bedraagt 799.000, nog altijd 10.000 meer overigens dan een jaar geleden. Het verschil tussen het aantal werkloosheidsuitkeringen en het aantal werklozen wordt veroorzaakt doordat niet alle mensen met een uitkering als werkzoekend staan geregistreerd.