Werkgevers houden vast aan regels tegen vijandige overnames

ROTTERDAM, 14 NOV. De werkgeversorganisatie VNO-NCW waarschuwt het kabinet in een brandbrief om niet te sleutelen aan het recente compromis over beschermingsconstructies van bedrijven tegen vijandige overnames.

Vanochtend voerden de ministers van financiën, economische zaken, sociale zaken en justitie alsmede de minister-president overleg over het compromis. Dat werd eind september gesloten tussen de Amsterdamse effectenbeurs en de belangenorganisatie van beursfondsen, de Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO).

De beurs en de VEUO willen een commissie van deskundigen in het leven roepen die beoordeelt of de beschermingsconstructies ter zijde moeten worden geschoven als een ander bedrijf of een investeerder anderhalf jaar lang 70 procent van de aandelen van een beursfonds heeft. Na het advies van de deskundigencommissie is het eindoordeel aan de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof, die gespecialiseerd is in conflicten tussen bedrijven en hun aandeelhouders.

VNO-NCW vreest dat minister Zalm van financiën, de eerst verantwoordelijke voor dit onderwerp in het kabinet, het gesloten compromis op een aantal punten wil aanpassen. Dat zal leiden tot “een ongewenste aantasting van het recht van ondernemingen om zich op een evenwichtige wijze te positioneren ten opzichte van ongewenste overnames”, zo schrijft werkgeversvoorzitter Rinnooy Kan in zijn gisteren verstuurde brief.

Nederlandse beursgenoteerde bedrijven zijn over het algemeen goed beschermd tegen vijandige overnames van andere bedrijven of investeerders. Vijandige overnames komen, mede daardoor, in tegenstelling tot in de Angelsaksische wereld in Nederland nauwelijks voor. Dat gaat volgens critici ten koste van de dynamiek van de Nederlandse economie.

Zalm zou bij de toetsing een vijandige overnemer het voordeel van de twijfel willen geven, terwijl VNO-NCW een strikt neutrale formulering wil behouden die niemand een gunstiger uitgangspositie geeft.