Rijstroken

In de krant van 11 november (Geen kans op meer rijstroken, pagina 6) staat dat de procentuele verhouding tussen de aanleg van wegen en spoorwegen tien jaar geleden 30:70 was en nu 49:51 is. Er had moeten staan dat die verhouding de afgelopen tien jaar is veranderd van 70:30 in 49:51, waardoor de roep om extra wegenaanleg nu luider wordt.