Rapport: EU-gelden voor landen O-Europa verspilling

STRAATSBURG, 14 NOV. De miljoenen guldens die in de Europese Unie (EU) jaarlijks worden besteed aan hervormingen in Oost-Europa verdwijnen veelal in kostbare studies die geen resultaten opleveren, of worden op een andere manier verspild.

Dit staat in het rapport van de in Luxemburg gevestigde Europese Rekenkamr dat vanochtend voor het Europese Parlement in Straatsburg is gepresenteerd.

Vorig jaar werd in het kader van het Europese hulpprogramma voor Oost-Europa PHARE 12,5 miljoen ecu, circ 25 miljoen gulden, besteed aan 26 studies en analyses over de hervorming van de landbouw in Bulgarije. Slechts één van deze studies leidde tot een investering, de rest verdween - soms niet eens vertaald in het Bulgaars - in de ladenkast van het Bulgaarse ministerie van landbouw.

Ook besteedde de Europese Commissie in Bulgarije rond de 2 miljoen gulden aan auto's en elektronische opmeet-apparatuur voor het kadaster, waar nooit gebruik van werd gemaakt. Bij de hulp aan de voormalige Sovjet-Unie constateerde de Rekenkamer dat personen voor wie hulpprogramma's bestemd waren, op het moment van de uitvoering ervan vaak waren verdwenen of niet meer in staat waren hun verplichtingen na te komen.

De Europese Rekenkamer, die ieder jaar verslag uitbrengt van het financiële beheer van de EU, waarschuwde vorig jaar ook al voor de verspilling van hulpgelden in Oost-Europa. Sinds 1991 is rond de 2,6 miljard ecu uitgekeerd aan Oosteuropese steun in het kader van de programma's PHARE en TACIS.

Uit het rapport is ook gebleken dat bij veel doorvoer transacties van goederen de BTW wordt ontdoken. Nederland wordt tekortkomingen in de automatisering van de douane-diensten verweten waardoor er onvoldoende controle is op de inning van BTW-gelden.

Met landbouwsubsidies gaat ook veel mis. Zo wordt 1,5 miljard ecu onder andere uitgekeerd voor het tot sap maken van citrusvruchten zonder dat wordt gecontroleerd of de vruchten ook daadwerkelijk tot sap worden gemaakt.

Ook de algemene begroting van de EU, waar de Europese Rekenkamer dit jaar voor het eerst een 'betrouwbaarheidsverklaring' over uitbracht, werd door de voorzitter van de Rekenkamer, A. Middelhoek, vanochtend “onbevredigend” genoemd. Slechts 76 procent van de Europese begroting kon worden verantwoord.

De alarmerende berichten van de Rekenkamer over fraude en geldverspilling zijn ieder jaar weer een klap in het gezicht van de Europese Commissie. Europees Commissaris Anita Gradin heeft harder optreden tegen fraude aangekondigd, maar voorzitter van de Rekenkamer Middelhoek heeft met zijn pleidooien voor echte systematische sancties tegen fraude tot dusver geen succes gehad.