Overleg cao onderwijs is in impasse geraakt

ZOETERMEER, 14 NOV. De cao-onderhandelingen tussen de onderwijsbonden en minister Ritzen (onderwijs) zijn vannacht vastgelopen.

De bonden weigerden in te gaan op het laatste bod van de minister (1,6 procent structurele loonsverhoging). De regionale stakingsacties van vandaag en morgen gaan door. Volgens Ritzens woordvoerder, H. Brons, is het aanbod het hoogst mogelijke. “Alle kaarten liggen nu op tafel. Het is niet zinvol om op korte termijn verder te praten.” In het onderwijs werken in totaal 350.000 mensen. Iedere procent loonsverhoging kost Ritzen 220 miljoen gulden per jaar. In het voorstel van Ritzen zouden de werknemers in het onderwijs er vanaf 1 juli '95 0,6 procent bij krijgen, en vanaf 1 april '96 1 procent. De bonden eisen 2 procent loonsverhoging en verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Het belangrijkste breekpunt tussen Ritzen en de bonden is dat de minister pas volgend jaar afspraken wil maken over arbeidsduurverkorting, taakverlichting en werkdruk, omdat er pas dan duidelijkheid is over de algemene cao voor rijksambtenaren, die van grote invloed is op die in het onderwijs. Omdat Ritzen de uitkomsten van dit overleg wilde afwachten was hij ook pas vorige week bereid met een loonbod te komen, onder druk van onderwijsstakingen. De bonden hadden al in maart een cao-bod uitgebracht. Ritzen biedt de bonden nu wel een “inspanningsverplichting” aan om in de onderhandelingen voor de volgende cao deze zogenoemde 'immateriële' eisen van de bonden serieus te regelen. Maar volgens onderhandelaar J. Roover van de katholieke onderwijsbond KOV zijn deze toezeggingen niet “hard” genoeg, zeker niet in relatie tot de hoogte van het loonbod. “Er moet wel een evenwicht zijn tussen die twee zaken.” “Als de minister niet spoedig water bij de wijn doet, zullen de acties uitgebreider en scherper worden”, aldus onderhandelaar H. van der Kolk van de ABOP.

Een ander zwaarwegend punt is dat Ritzen opnieuw wil ingrijpen in de wachtgeldregelingen, onder meer door verscherping van de ontslagtoets en uitbreiding van het begrip 'passend werk'. Daar willen de bonden nog niet over praten.

Vorige week had Ritzen 1 procent geboden, gisteren werd dat bod verhoogd tot 1,25 procent (deels als eenmalige uitkering) om laat in de avond te eindigen op het aanbod van 1,6 procent structurele loonsverhoging. De bonden eisten aanvankelijk 2,25 procent, maar eindigden op 2 procent. De bonden en de minister zeiden vanmorgen zich nog deze week te bezinnen op de ontstane impasse.