Onderhandelingen over cao politie zijn opnieuw mislukt

ROTTERDAM, 14 NOV. De cao-onderhandelingen tussen de politiebonden en minister Dijkstal van binnenlands zaken zijn gisteravond opnieuw mislukt. De bonden voeren daarom deze week actie in de politieregio's Amsterdam-Amstelland, Zuid-Holland-Zuid en Brabant-Noord.

Het nieuwe cao-bod van Dijkstal bleek in de avonduren, toen de partijen elkaars voorstellen hadden bestudeert, niet voldoende. Verschil van mening is er met name over de inconveniëntenregeling. Binnenlandse zaken wil de beschikking over 80 procent van de 'vaste component' van deze onregelmatigheidstoeslag, het salarisafhankelijke bedrag dat elke agent krijgt, in een termijn van acht jaar overhevelen naar de korpsleiding. Die moet dat geld inzetten voor flexibilisering van de arbeid; de onderbezetting bij de politie in de avonduren wordt door alle partijen als probleem erkend. De overige 20 procent blijft aan het salaris gekoppeld. De bonden eisen evenwel dat de inconveniëntenregeling voor zittend personeel niet wordt aangetast.

Volgens de bonden en binnenlandse zaken zijn de partijen elkaar gisteravond op andere punten zeer dicht genaderd. Dijkstal bood gisteren 1,5 procent structurele salarisverhoging en een eenmalige uitkering van 0,2 procent en 0,4 procent. De bonden, die eerder 2 procent structureel en 0,3 procent 'incidenteel' eisten, nemen genoegen met dit bod, al moet die verhoging wel eerder ingaan dan Binnenlandse Zaken voorstelt.

Over twee andere twistpunten - de verhoging van het functionele leeftijdsontslag tot 61 jaar en de invoering van een 36-urige werkweek - was men dicht bij een overeenkomst. De bonden eisen bij invoering van arbeidstijdverkorting volledige herbezetting van de opengevallen uren, binnenlandse zaken biedt 70 procent herbezetting. Dat zou landelijk 1.700 arbeidsplaatsen kosten, aldus de bonden, die op dit punt echter wel water bij de wijn willen doen.

Volgens een woordvoerder van de Algemene Christelijke Politiebond is uitstel van de besluitvorming op deze punten bij de achterban nog wel “naar binnen te praten”, zolang de inconveniëntenregeling niet wordt aangetast.

De geplande politie-acties gaan gewoon door. Deze week komen in het kader van de 'actie-estafette' drie korpsen in actie: Amsterdam-Amstelland, Zuid-Holland-Zuid en Brabant-Noord.