Noord-Zuidlijn

In de column van Geert Mak over de nimby's van de Noord-Zuidlijn (NRC Handelsblad, 31 oktober) wordt de projectleider van de lijn, de heer A. Klinkert, geciteerd. Hij zegt: “De zakenman die op Schiphol landt moet binnen een kwartier op het Museumplein kunnen staan.” Waarom moet dat? En om hoeveel mensen gaat dat eigenlijk? Ik heb begrepen dat de gewone Amsterdammer die dagelijks op het openbaar vervoer is aangewezen, er na de aanleg van de metro alleen maar op achteruit gaat. Is dat redelijk? Of gaat minister Jorritsma in de voetstappen treden van haar voorgangster door iets aan te leggen waar nauwelijks iemand bij gebaat is?

    • J.C. van Straaten