Meeste gewesten steunen plannen schaatsbond

DEN HAAG, 14 NOV. De voorstellen van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond voor de bemanning van het nieuwe dagelijks bestuur worden door de meerderheid van de acht gewesten gesteund. Op 9 december moet in Amersfoort de jaarvergadering beslissen over de toekomst van de KNSB. Het ad interim-bondsbestuur stelt vijf kandidaten voor de vacatures. Wim Schenk (voorzitter) en oud-wereldkampioen Henk van der Grift (vice-voorzitter) zijn de nieuwkomers. Mr. Arnoud van Walsem (secretaris), drs. Arie Griffioen (penningmeester) en Jan Charisius (lid technische zaken) hadden al zitting in het college, dat op 18 april door de kernploegleden unaniem werd weggestemd. In het kwantitatief machtige gewest Noord-Holland/Utrecht bestaan andere voorkeuren. “We hebben ten minste vijf tegenkandidaten”, aldus voorzitter Van Straaten. Het gewestelijk bestuur wil op 25 november in Heiloo de regionale ledenvergadering en vervolgens op 9 december de KNSB-vergadering met een alternatief vijfmanschap confronteren.