LSV zegt vertrouwen op; Borst schaft vrije beroep specialist af

UTRECHT, 14 NOV. Medisch specialisten in ziekenhuizen kunnen vanaf 1 januari 1997 niet meer zelfstandig declareren. Het budget voor specialisten wordt opgenomen in het budget van het 'ziekenhuis-nieuwe stijl'.

Dat heeft minister Borst (volksgezondheid) gisteren in de Tweede Kamer gezegd in het debat over het rapport 'Modernisering curatieve zorg'. De betaling per verrichting zal worden afgeschaft. De medisch specialisten verliezen hierdoor hun zelfstandigheid als vrije-beroepsbeoefenaren. Zij zullen niet langer rechtstreeks worden betrokken in de onderhandelingen tussen ziekenhuis en verzekeraar over de uit te voeren medische behandelingen.

Door de uitspraken heeft het vertrouwen van de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) in de minister “vrijwel onherstelbare averij” opgelopen, zo heeft de LSV, met 6.500 leden de grootste specialistenvereniging in Nederland, vandaag laten weten. Vanavond beraadt de LSV zich samen met het Convent van Wetenschappelijke Verenigingen over de nu ontstane situatie.

Het kabinet wil op advies van de commissie-Biesheuvel vanaf 1 januari 1997 komen tot één aanspraak op ziekenhuishulp en één financieringsstroom tussen ziektekostenverzekeraars en ziekenhuizen-nieuwe stijl.

De medisch specialisten vrezen dat zij door de nieuwe structuur worden gedwongen tegen een vaste vergoeding een onbeperkte hoeveelheid zorg te leveren. Er zijn volgens de vereniging te weinig specialisten om, binnen normale werktijden in een normale CAO, te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar zorg. Ook vrezen de specialisten dat de relatie tussen medisch specialist en huisarts en patiënt zal worden geschaad.

Er zijn de afgelopen jaren experimenten gehouden om te komen tot een andere honoreringsstructuur van de specialisten. Dit jaar hebben deze experimenten een vervolg gekregen in 79 regionale contracten tussen ziekenhuizen, specialisten en verzekeraars. Minister Borst heeft onlangs deze lokale initiatieven, op vijf na, goedgekeurd. De helft kreeg overigens een voorwaardelijke goedkeuring.

De LSV voelt zich door de uitspraken van de minister overvallen. Volgens de specialisten heeft Borst de afgelopen maanden tijdens het overleg met de specialisten “met een dubbele agenda gewerkt”. Weliswaar heeft het kabinet het rapport van de commissie-Biesheuvel enkele maanden geleden nog in grote lijnen overgenomen, maar in eerdere overlegronden met de specialisten wekte de minister volgens de LSV nog de indruk dat definitieve besluiten pas zouden worden genomen na een evaluatie van de lokale initiatieven.

LSV-voorzitter J. Kingma: “Aan het einde van een dag vergaderen in de Tweede Kamer zegt de minister ineens dat er gewoon één aanspraak op ziekenhuishulp komt. Dat willen wij niet. Wij willen overal aan meewerken op één ding na: dat we onderdeel worden van het ziekenhuisbudget. Wij willen niet dat ons vrije beroep wordt afgeschaft.”