Internet heeft nut na scholing en begeleiding

ARNHEM, 14 NOV. De mogelijkheden van Internet, het wereldwijde netwerk van computernetwerken, zijn onbeperkt, maar de gemiddelde ondernemer in het midden- en kleinbedrijf heeft er niets aan zonder de nodige scholing en begeleiding. De regio Arnhem-Nijmegen heeft daarom een project-aanvraag ingediend bij de Europese Unie, om met EU-gelden de regionale ondernemer aan de hand van training en voorlichting duidelijk te maken wat hij met Internet allemaal kan.

Voorzitter C. Alewijnse van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland zei dat gisteravond tijdens de opening van de eerste regionale 'oprit' naar de elektronische snelweg. Volgens Alewijnse zijn de mogelijkheden van Internet inderdaad zo'n beetje onbeperkt, maar heeft het geen zin alleen maar toegang tot het net te bieden.

Bij de Kamer van Koophandel zijn 50.000 bedrijven aangesloten, waarvan 85 procent minder dan honderd werknemers telt. Vooral voor deze groep kan Internet een probleem betekenen, aldus Alewijnse. “Je moet je afvragen wat dergelijke elektronische ontwikkelingen voor hen betekenen. Je moet je steeds de vraag stellen wat dergelijke bedrijven aan een aansluiting zouden kunnen hebben.”

Alewijnse meent dat “de nieuwe manier van informatievoorziening en werken” die Internet met zich meebrengt, alleen succesvol kan worden uitgevoerd als de ambities in eerste instantie bescheiden zijn. Zo heeft het geen zin, aldus de Kamer-voorzitter, om direct met een eigen home-page, een eigen pagina, op Internet te gaan. “Een eigen home-page is te vergelijken met een uithangbord. Je moet er langs lopen om hem te zien. Dat is dus een heel beperkte waarde. Veel beperkter dan wat de meeste bedrijven denken en verwachten. Die gooien een eigen home-page op Internet en gaan vervolgens vol spanning zitten wachten op al die nieuwe klanten. Maar die komen dus niet zomaar. En dan slaat onbekendheid met het nieuwe medium heel snel om in aversie.”

Het digitale knooppunt Arnhem-Nijmegen, waarvan gisteravond de eerste locatie werd geopend, wordt in eerste instantie regionaal ingevuld. Het zogeheten Trefpunt (adres: www.tref.nl/3039/thuis.htm) is bedoeld als toegang tot Internet, maar vooral ook als een plaats waar het regionale midden- en kleinbedrijf onderling kan discussiëren, overleggen en zaken doen. Alewijnse: “Alleen als het voor de ondernemer grijpbaar is, kan een dergelijk nieuw medium een toegevoegde waarde hebben.” Bij de verdere uitbouw van het Trefpunt - er moeten er in totaal vier komen - zal ook de overkoepelende stichting Telematica betrokken worden. In de stichting wordt samengewerkt door onder andere de Kamer van Koophandel, de provincie Gelderland en de steden Arnhem en Nijmegen. De stichting zal zich inzetten voor de concrete scholing en training van geïnteresseerde MKB-ondernemers in de regio.

Alewijnse verwacht veel van de subsidie die bij de Europese Unie is aangevraagd. Met die subsidie (“En dat zijn grote potten met geld”) kan er een trainingsproject worden opgezet voor het MKB. “Je hebt als ondernemer niets aan Internet als je er niet mee leert omgaan. Een aansluiting op Internet is voor de ondernemer in de regio alleen zinvol als hij er zelf mee aan de slag kan.” Overigens is het Trefpunt niet het eerste digitale initiatief in de regio. Al eerder ontwikkelde de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) het zogeheten Zakennet en werd in Wageningen De Digitale Vallei op Internet opengesteld.

De nieuwe oprit in Arnhem ging gisteren vergezeld van een mini-symposium door de stichting Ondernemerssociëteit KAN. Tijdens die bijeenkomst sprak directeur dr. ir. H. Kivits van KPN Multimedia over de mogelijkheden van nieuwe media als Internet. Volgens Kivits zijn er verschillende trends. Zo verschuift de informatievoorziening van 'ongevraagd' naar 'gevraagd'. “Daar waar ik voorheen dozen met reclamebladen door de brievenbus kreeg geschoven, kan ik nu zelf de keuze maken.” Om blijvend invloed uit te oefenen op het gebruik van de verschillende nieuwe media - cd-rom, Internet, interactieve televisie - gaan producenten in toenemende mate strategische allianties aan. Kivits wees in dat verband onder andere op de samenwerking van PTT's in verschillende landen en van kabelexploitanten.

Ook KPN zal op de verschillende deelterreinen meer gaan samenwerken, aldus Kivits. Dat levert in de nabije toekomst onder andere een virtueel winkelcentrum op, de zogeheten Multimall, waar mensen op elektronische kunnen kijken en kopen. Het winkelcentrum is bereikbaar via Internet en biedt de klant zes B's: bekijken, bestellen, betalen, bewaren, bezorgen en behouden. “Een dergelijke ontwikkeling levert een nieuw distributiekanaal op. De klant vraagt via het elektronisch winkelcentrum rechtstreeks bij de leverancier om de reparatiedienst. Binnen 48 uur is het defecte apparaat gemaakt of omgeruild voor een nieuw.”