Informaticus maakt juist geen data-brei

Ik heb met enige verbazing het artikel van de heer Zijderveld gelezen over de 'info-maatschappij' (NRC Handelsblad, 24 oktober). Hij stelt onder andere dat 'computer-experts' data (waarmee hij waarschijnlijk gegevens bedoelt) veelal 'info' noemen. In de meer dan tien jaar die ik in de automatisering werk ben ik nog geen vakgenoten tegengekomen die die gewoonte hebben.

Binnen de automatisering is het van groot belang exacte formuleringen te hanteren. Naar mijn ervaring zijn het vooral leken die gegevens en informatie verwarren. Het is de taak van de informaticus om, op aanwijzing en naar wens van de gebruiker, uit gegevens informatie te vormen. De informaticus die zijn klant confronteert met een brei aan gegevens doet zijn werk niet op de best mogelijke manier. Ik ben dan ook benieuwd wat de definitie is die Zijderveld hanteert voor de term 'computer-expert'.

Wat betreft de kern van zijn betoog, spreekt wellicht de volgende analogie aan: een reiziger heeft gehoord dat vliegen een manier is om snel op de plaats van bestemming aan te komen. Hij besluit dat gerucht eens te toetsen. Hij wil van Amsterdam naar London, meldt zich op Schiphol en bestelt een ticket, zonder te vermelden waarheen. De loketbeambte geeft hem een ticket naar Nieuw-Zeeland, en onze reiziger vertrekt in zuidoostelijke richting. Als hij na drie weken rondreizen in Glasgow aankomt, begint hij te mopperen dat vliegen weliswaar leuk is, maar dat het een trage wijze is om aan te komen in de plaats waar je niet wil zijn.

Het Internet biedt de gebruiker een grote diversiteit en hoeveelheid aan gegevens. Met behulp van speciale hulpmiddelen is uit die lawine doelgerichte en bruikbare informatie te verkrijgen. Gebruikers die zonder adequate hulpmiddelen het net proberen af te stropen op zoek naar bepaalde gegevens zullen waarschijnlijk inderdaad verdwalen. Als divertissement kan dat heel aardig zijn, maar veelal zal vertier het enige resultaat van de zoektocht zijn.

    • Reinier Sjouw