Friesland Dairy verlaagt prognose

Het in Leeuwarden gevestigde Friesland Dairy Foods deelt mee dat door onverwacht hogere kosten voor de ontwikkeling van nieuwe markten en als gevolg van de ontwikkeling van de grondstofprijzen, dit jaar een daling van het resultaat over 1995 tot ongeveer 15 miljoen gulden wordt verwacht. In 1994 werd 40 miljoen gulden winst behaald. In het halfjaarbericht werd nog uit gegaan van een stijging van het resultaat. Investeringen in markten zoals Polen en landen in Midden- en Oost-Europa hebben in hogere kosten met zich meegebracht dan werd voorzien, zo deelt de directie mee. Friesland Dairy Foods, een voormalige coöperatie, is sinds enige tijd een naamloze vennootschap met aandelen, waarbij de leden-veehouders de nieuwe aandeelhouders werden. Het bedrijf verkoopt zuivelprodukten in meer dan 100 landen. In 1994 bedroeg de jaaromzet 4,2 miljard gulden. Het aantal medewerkers bedraagt meer dan 7000, waarvan ongeveer 3000 in Nederland.