Einde aan problemen rond opvolging; Kristin Feireiss benoemd als directrice NAi

ROTTERDAM, 14 NOV. De Duitse Kristin Feireiss (1942) is benoemd tot directrice van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam. Dit heeft het bestuur van het NAi vanmorgen bekend gemaakt. Uiterlijk op 1 april 1996 zal Feireiss drs. H.J.A.M. van Haaren opvolgen, die sinds 15 oktober 1994 directeur ad interim is.

De benoeming van de Duitse moet een einde maken aan de moeilijkheden die gepaard gingen met de opvolging van Adri Duijvenstein, de eerste directeur van het in 1989 opgerichte Nederlands Architectuurinstituut. Voor zijn benoeming tot NAi-directuer was Duijvenstein was de ex-wethouder van de gemeente Den Haag die wegens de perikelen rondom de bouw van het Haagse stadhuis naar een ontwerp van Richard Meier de Haagse gemeentepolitiek moest verlaten. Hij stapte op als directeur van het NAi, toen hij tot Tweede-Kamerlid voor de PvdA werd gekozen. Met de voltooiing van de huisvesting van het Nederlands Architectuurinstituut naar een ontwerp van Jo Coenen, achtte Duijvenstein zijn taak volbracht. Het bestuur van het NAi benoemde in juli 1994 de kunstverzamelaar en kunstmanifestatie-organisator Frits Becht als zijn opvolger. Becht moest zorgen voor meer bezoekers aan het NAi, vond het toenmalige bestuur, maar zijn komst stuitte bij het personeel van het NAi op grote weerstand. Ook in vakkringen wekte de benoeming van Becht, die zelf te kennen gaf weinig van architectuur te weten, verbazing. Na een aantal onbezonnen uitspraken over zijn beleidsvoornemens en het Nederlands Architectuurinstituut werd Bechts positie onmogelijk en nog voor hij op 15 oktober 1994 officieel aantrad, trok hij zich terug als directeur.

Kristin Feireiss is oprichtster en directeur van het Aedes Architekturforum in Berlijn. Dit forum bestaat uit twee galeries: Aedes West, dat uit 1980 stamt, en Aedes East, dat dit jaar werd geopend. In de vijftien jaar van zijn bestaan heeft Aedes Architekturforum zich ontwikkeld tot een platform voor de discussie over architectuur en stedebouw, dat niet alleen is bestemd voor de vakgemeenschap maar ook voor een breder publiek.

In de loop der jaren heeft Feireiss veel tentoonstellingen en publikaties gewijd aan het werk van internationaal bekende architecten en aan de stedebouwkundige plannen voor Berlijn. “Met haar activiteiten, binnen en buiten Aedes Architekturforum, heeft Feireiss landelijk en internationaal contacten opgebouwd met toonaangevende ontwerpers. Zij werkte veelvuldig samen met instellingen op het gebied van architectuur en stedebouw en met universiteiten”, aldus Hedy d'Ancona, PvdA-Europarlementariër en voorzitter van het NAi-bestuur.

Voor Feireiss Aedes oprichtte, was zij, na eerst haar opleiding als kunsthistorica te hebben voltooid, werkzaam bij het dagblad Der Abend, eerst als kunst- en architectuurcritica, later als redactrice. Daarnaast is zij medewerkster geweest van het Berlijnse radiostation RIAS, persvoorlichtster en redactrice van het Internationale Design Zentrum, en redactrice en bestuurslid van de Deutsche Werkbund Berlin. Ook organiseerde zij onder meer de tentoonstelling Berlin - Denkmal oder Denkmodell in het kader van Berlijn Culturele Hoofdstad (1988) en de expositie over de Duitse architect Hans Poelzig in het Centre Pompidou in Parijs (1991).