Drie arrestaties in Amsterdamse gemeentedienst

AMSTERDAM, 14 NOV. De Amsterdamse politie heeft gisteren drie ambtenaren van de dienst stedelijk beheer gearresteerd. Zij worden verdacht van corruptie, omkoping, valsheid in geschrifte en heling.

Het gaat om een beheerder van de sporthallen Zuid, het hoofd van de bedrijfsadministratie en de bedrijfsleider van het Marnixbad. Bij huiszoeking op hun privé-adres ontdekte de politie dat zij een buitenlandse bankrekening hadden, met daarop “een behoorlijk geldbedrag”. Naar schatting van de politie zouden zij sinds 1991 onrechtmatig zo'n 200.000 gulden hebben verdiend. In verband met deze zaak zijn tevens drie aannemers, een eigenaar van een ijzerwinkel en de eigenaresse van een sportzaak aangehouden.

De drie arrestaties van gisteren zijn het meest recente incident in wat een kleine Amsterdamse hausse aan corruptiezaken lijkt te zijn. De afgelopen weken zijn meer gevallen bekend geworden van gemeente-ambtenaren die hun functie gebruiken in hun eigen voordeel.

Begin deze maand werd bekend dat drie marktmeesters zijn aangehouden en verhoord op verdenking van het aannemen van steekpenningen. Ze zouden tegen betaling door de vingers hebben gezien dat andere dan de vergunninghouders op de markt stonden.

In stadsdeel Oud-West werden twee ambtenaren van stadsdeelwerken vorige maand overgeplaatst en is er één ontslagen omdat zij betrokken zouden zijn geweest bij de verduistering. Zij zouden aan de diefstal van computers, faxapparaten en gereedschap enkele duizenden guldens hebben verdiend.

Het gemeentelijk grondbedrijf doet onderzoek naar een van zijn ambtenaren die mogelijk betrokken is bij subsidiefraude. De man zou hebben meegewerkt aan ongeoorloofde subsidieconstructies voor ondernemers die op de Zeedijk een zaak wilden beginnen. Hij bleek bovendien mede-eigenaar te zijn geworden van een van de ondernemingen in deze straat.

Onlangs gaf de stedelijke woningdienst toe dat zij een vergunningaanvraag van een hoofdinspecteur van bouw- en woningtoezicht ten onrechte had gehonoreerd. De ambtenaar had een eigen pand willen splitsen en daarbij niet opgegeven dat zich daarin woningen bevonden die tot de zogeheten 'kernvoorraad' behoren. Dergelijke panden mogen niet worden gesplitst. Op de rechtszitting waarschuwde de president van de rechtbank dat de dienst in deze kwestie “ten minste de schijn van partijdigheid” had gewekt.

Er zijn ook verschillende aanwijzingen van 'normafwijkend gedrag' bij de brandweer. Volgend jaar zullen interne criteria worden opgesteld voor bijklussen en neven-functies. De laatste drie jaar zijn zeven brandweerlieden voorgedragen voor ontslag. In een geval op verdenking van betrokkenheid bij handel in hard drugs.

In juni dit jaar presenteerde het college van B en W een nota over het beleid inzake fraude en corruptie. Een van de aanbevelingen was de instelling van een meldpunt op de secretarie van het stadhuis. In het personeelsblad van het gemeentepersoneel schatte de samensteller van de nota het aantal fraude- of corruptiegevallen op “ongeveer tien per jaar”.

Volgens een woordvoerder van wethouder Ter Horst is zij van mening dat de gerichte aandacht voor dergelijke gedragingen de plotse toename van het aantal corruptiegevallen kan verklaren. “De gemeente maakt ernst met het fraude-beleid en dan ontdek je meer gevallen.”