Custer-metafoor

De nuance naar welke uw krant altijd op zoek zegt te zijn, was even pijnlijk afwezig in de Custer-metafoor in het hoofdredactioneel commentaar over het terugtreden van Colin Powell als presidentskandidaat (NRC Handelsblad, 9 november). Door de huidige, gematigde generaal te vergelijken met zijn arrogante voorganger en daarmee de strijdende Plains Indianen met reactionaire Republikeinse partijbonzen, doet u de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika schromelijk onrecht. Immers, zij waren er niet op uit om anderen 'af te slachten', maar om genocide op het eigen volk en de desastreuse reservatenpolitiek van de Amerikaanse overheid te ontlopen en hun nomadische leefwijze te kunnen voortzetten. Het was het Amerikaanse leger dat met Custer en enkele andere generaals een onfris plan uitvoerde, waarbij een grote groep mensen (circa achtduizend mannen, vrouwen en kinderen) een vallei in zou worden gedreven, waar de reeds opgestelde mitrailleurs het werk snel en doeltreffend moesten afmaken. Dat het op 25 juni 1876 aan de Little Big Horn-rivier slecht met Custer en enkele honderden soldaten en officieren afliep, was overigens te wijten aan onderschatting van de tegenstander, communicatiestoornissen en enkele dubieuze beslissingen, onder andere van Custer zelf. De eclatante overwinning van de Sioux en hun bondgenoten betekende - zoals bekend - slechts uitstel van executie.

    • Kees-Jan Donkers