Commissie ziet wel wat in voorstel Waigel voor boete

BRUSSEL, 14 NOV. De Europese Commissie bestudeert de voorstellen van de Duitse minister van financiën, Theo Waigel, om na de start van de Europese Monetaire Unie (EMU) zware sancties op te leggen aan landen die zich niet houden aan begrotingsafspraken.

Volgens een woordvoerder passen strafmaatregelen binnen de Europese afspraken en hoeft het Verdrag van Maastricht niet te worden gewijzigd. Hij onderstreepte gisteren dat ook de Commissie voorstander is van “krachtige en constructieve” maatregelen om ervoor te zorgen dat lidstaten niet afdwalen.

Waigel heeft zijn Europese collega's een voorstel gestuurd om zware boetes op te leggen aan landen die zich niet aan de extra afspraken houden. Deze zijn gekoppeld aan het verder terugdringen van de begrotingstekorten tot 1 procent van het bruto binnenlands produkt (bbp).

Volgens het Verdrag van Maastricht kunnen alleen landen met een begrotingstekort onder 3 procent meedoen aan de monetaire unie. Waigel vindt dat een “stabiliteitsraad”, bestaande uit vertegenwoordigers van de EMU-landen, toezicht moet gaan houden op de naleving van de door hem voorgestelde aanvullende eisen, terwijl de Commissie wat betreft Maastricht zo'n waakhondfunctie heeft.

De woordvoerder bevestigde dat er nadere afspraken moeten komen over het bewaken van de begrotingsdiscipline en de aanpak van lidstaten die afwijken. Hij zei dat de Commissie open naar alle voorstellen op dit terrein zal kijken. (ANP)