CMG en Olivetti bouwen netwerk 58 militaire bases

ROTTERDAM, 14 NOV. Het Brits-Nederlandse automatiseringsbedrijf CMG en Olivetti Nederland gaan voor 58 militaire bases van de landmacht de bestaande communicatiefaciliteiten moderniseren. Terwijl de omvang van het militaire apparaat terugloopt, worden aan inzetbaarheid en bereikbaarheid steeds hogere eisen gesteld. De landmacht wil daarom kunnen beschikken over een 'elektronische stormbaan'.

De Koninklijke Landmacht is bezig met een grote reorganisatie. De centraal geleide organisatie wordt opgesplitst in zelfstandige bedrijfsonderdelen die elk een duidelijk afgebakende taak vervullen. Om de beschikbare informatie tussen deze business units zo goed mogelijk te kunnen uitwisselen, heeft de landmacht gekozen voor één gezamenlijk communicatieplatform. De aanwezige systemen worden daartoe geïntegreerd tot één geheel, waardoor gegevens, spraak en beeld snel en gemakkelijk kunnen worden uitgewisseld. Bij de inrichting van dit platform worden de hoogst haalbare veiligheidsmaatregelen getroffen. Het communicatienetwerk kan ook worden aangesloten op het informatienetwerk van de NAVO.

Naar verwachting kunnen de gebruikers van de onderling verbonden computersystemen en lokale netwerken van de eerste twintig militaire objecten medio 1996 beschikken over het nieuwe telematica-platform. Eind 1997 moet het hele project gereed zijn. In het flexibel opgezette netwerk is rekening gehouden met toekomstige wijzigingen en met verhuizingen binnen het netwerk.

Met het project is een bedrag gemoeid van 80 miljoen gulden. CMG en Olivetti Nederland hebben de order gekregen na een open, Europese inschrijving.