Bosnische Kroaten hekelen aanklacht oorlogsmisdaden

DEN HAAG, 14 NOV. De Bosnische Kroaten zijn uiterst verontwaardigd over de aanklachten die gisteren zijn uitgevaardigd door het VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden tegen onder andere hun leider, Dario Kordic. Samen met vijf andere Bosnische Kroaten is hij beschuldigd van oorlogsmisdaden. De Bosnische Kroaten zouden verantwoordelijk zijn voor het verdwijnen tussen mei 1992 en mei 1993 van de volledige moslim-bevolking in de Lasva-vallei. Afgelopen vrijdag ondertekenden de Bosnische Kroaten en Bosnische moslims in de Verenigde Staten een akkoord, om de federatie die ze zijn aangegaan in 1994 te verstevigen.

Volgens het VN-tribunaal hebben de zes aangeklaagde Bosnische Kroaten “op grote schaal” en “systematisch” de gehele moslim-bevolking in de vallei van de rivier Lasva vermoord of verwijderd. Naast de leider van de Bosnische Kroaten is ook Tihofil Blaškic, de chef-staf van het Bosnisch-Kroatische leger, aangeklaagd. Kordic en Blaškic worden er onder meer van beschuldigd op 16 april 1993 het dorp Ahmici te hebben bestormd en daarbij 120 moslims met automatische wapens te hebben neergeschoten. De huizen van de moslim-bevolking zouden in brand zijn gestoken.

De Bosnische Kroaten hebben vorige week bij de vredesbesprekingen in de Verenigde Staten een akkoord getekend met de moslims om de federatie die de twee partijen vorig jaar zijn aangegaan, te verstevigen. Volgens Jozo Leutar, onderminister van binnenlandse zaken in de regering van zowel de Federatie van Moslims en Kroaten als de zelfbenoemde Bosnisch-Kroatische staat van Herzeg-Bosna, hebben beide groeperingen fouten gemaakt in het conflict met elkaar. Leutar is van mening dat beide bevolkingsgroepen nu samen moeten optrekken en gegevens moeten verzamelen voor de federatieve organen.

Leutar toonde zich zeer verbolgen over de aanklachten, die zo kort na de ondertekening van het akkoord tussen Bosnische Kroaten en moslims zijn uitgebracht. “Volgens mij probeert iemand de federatie ernstig te beschadigen of zelfs op te blazen”, aldus Leutar. “Wij kunnen niet toestaan dat onze leiders in een dergelijke context worden genoemd.” Hij vindt dat het tribunaal zich moet concentreren op oorlogsmisdaden die door de Bosnische Serviërs zijn begaan. De Verenigde Staten hebben aangekondigd verder te zullen praten met de leider van de Bosnische Kroaten over vrede in Bosnië.

Het VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavië heeft nu 52 mensen aangeklaagd, van wie 45 Bosnische Serviërs en zeven Bosniscvhe Kroaten. (AP, Reuter)