Aparte opvang voor gestoorde gedetineerden

ALKMAAR, 14 NOV. Er moet een speciale gevangenis komen voor psychisch gestoorde gedetineerden. Dit vindt een aantal gevangenisdirecteuren en psychiaters in de Kop van Noord-Holland.

Zij hebben de ministers van volksgezondheid en justitie een voorstel gedaan voor de bouw van zo'n gevangenis/kliniek op het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis St. Willibrord in Heiloo.

Naar schatting vijf tot zeven procent van de ongeveer achtduizend gevangenen in Nederland lijdt aan een psychische stoornis. In de reguliere gevangenissen zijn zij vaak slachtoffer van spot en treiterij van andere gevangenen. Een aantal gevangenissen beschikt over speciale afdelingen voor deze categorie gevangenen, maar hiervoor bestaan lange wachtlijsten.

“Als je een gezonde frisse crimineel bent zit je vast omdat je iemand schade hebt berokkend ten behoeve van jezelf”, zegt dr. R.U. Offerhaus, directeur Behandelzaken van het St. Willibrord-ziekenhuis in Heiloo. “Maar in de gevangenissen zit een aantal mensen dat er absoluut op geen enkele manier zelf beter van had kunnen worden. Dat is typisch psychiatrie.”

Volgens Offerhaus hebben psychisch gestoorde gevangen geen baat van het gevangenisregime en vervallen zij na hun vrijlating vaak weer in hetzelfde gedrag. Door gewone psychiatrische inrichtingen worden zij geweerd wegens hun strafblad.

In de gevangenis/kliniek in Heiloo zouden volgens het plan 40 psychisch gestoorde gevangenen moeten worden behandeld door 30 verplegers en psychiaters. De gestraften zouden op vrijwillige basis moeten worden geplaatst. De initiatiefnemers van het plan schatten de kosten op een eenmalige investering van 10 miljoen gulden en jaarlijks 2 miljoen gulden voor personeelslasten.

Het ministerie van justitie is al enige maanden bezig met een onderzoek naar de problematiek van psychisch gestoorde gedetineerden. Het Noordhollandse voorstel zal volgens een woordvoerder van Justitie worden 'meegenomen' in dit onderzoek.