Waarnemers Azerbajdzjan uiten kritiek verkiezingen

Niet bekend

De centrale kiescommissie meldde gisteravond dat bijna tachtig procent van de kiesgerechtigden zijn stem had uitgebracht. Daarmee waren de verkiezingen geldig, zo meldde ze. De grondwet schrijft voor dat verkiezingen waarbij de opkomst onder vijftig procent blijft, ongeldig zijn.

De internationale waarnemers hadden hun twijfels over het percentage. Zij wezen op het feit dat de meeste stembureau's de hele dag opmerkelijk weinig bezoek kregen. Bovendien was op grote schaal geconstateerd dat kiezers die wel kwamen stemmen, meer dan één stembiljet invulden. “Het record lag op vijftien stemmen”, zo meldde een van de waarnemers. Bij navraag werd door de dienstdoende functionarissen gezegd dat de betrokkenen tevens voor familieleden stemden. Veel waarnemers lieten ook weten dat kiezers meer dan één keer naar de stembus waren gekomen. Volgens de waarnemers lijkt de werkelijke opkomst onder de vijftig procent te zijn gebleven.

Al voor de dag van de verkiezingen maakten de waarnemers melding van onregelmatigheden. Van de oppositiepartijen mocht er maar één aan de verkiezingen deelnemen; alle andere werden uitgesloten. Bovendien was sprake van intimidatie van kandidaten van de oppositie en maakte de censuur het de oppositie in de media lastig.

Algemeen wordt dan ook verwacht dat de verkiezingen een dociel parlement opleveren waarin Nieuw Azerbajdzjan een absolute meerderheid zal hebben.

President Aliyev verleende gisteren ter gelegenheid van de verkiezingen vier journalisten, die onlangs tot straffen tot vijf jaar waren veroordeeld wegens 'belediging van de presidentiële waardigheid', amnestie. (Reuter)