Verzet tegen personele gevolgen IRT; Politie en justitie vrezen ontslagen

DEN HAAG, 13 NOV. De hoofdofficieren van justitie en de hoofdcommissarissen van politie hebben afgesproken zich te zullen verzetten als “om politieke redenen functionarissen uit eigen kring het veld moeten ruimen” als gevolg van het werk van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden.

Onder de hoofdofficieren van justitie is grote ongerustheid ontstaan over mogelijke personele consequenties van het enquêtewerk, omdat de Haarlemse hoofdofficier van justitie L. de Beaufort heeft kunnen vaststellen dat zijn positie wankelt. De topman van het openbaar ministerie, A. Docters van Leeuwen, heeft vorige week de Dordtse hoofdofficier J. de Wit gepolst of hij De Beaufort wil opvolgen. Op een vergadering afgelopen donderdag hebben de hoofdofficieren besloten dat pas mag worden ingegrepen als uit een lopend rijksrecherche-onderzoek naar de drugsimporten door de Haarlemse politie onomstotelijk blijkt dat het openbaar ministerie (OM) als toezichthouder heeft gefaald.

De hoofdcommissarissen zijn maandag en dinsdag bijeengeweest in Bergambacht om het werk van de commissie-Van Traa te bespreken. De Amsterdamse hoofdcommissaris Nordholt was afwezig. Minister Dijkstal zei vorige week tegen Van Traa, dat hij twee weken geleden via de Amsterdamse burgemeester Patijn de opdracht heeft gegeven dat Nordholt - die al een jaar de vergaderingen van de hoofdcommisarissen mijdt - weer samenwerking zoekt met zijn collega's. Volgens Patijns woordvoerder heeft de burgemeester niets van Dijkstal vernomen.

Nordholt zegt dat hij bij voorzitter J. Brand van de raad van hoofdcommissarissen heeft gemeld dat hij “terugkeert in de Raad van HC's”, maar vorige week verhinderd was.

De hoofdcommissarissen hebben afgesproken dat ze elkaar steunen “om te voorkomen dat we anders onderling tegen elkaar worden uitgespeeld”, aldus een zegsman. De verklaring moet volgens betrokkenen worden opgevat als een steunbetuiging aan de Haarlemse korpschef Straver, wiens positie in moeilijkheden is door de betrokkenheid van zijn criminele-inlichtingendienst (CID) bij het importeren van drugs.

De hoofdofficieren van justitie hebben er hun verbazing over uitgesproken dat hun collega uit Den Haag, J. Blok, door minister Sorgdrager (justitie) tegenover de enquêtecommissie impliciet voor leugenaar is uitgemaakt. Blok, die voorzitter is van het hoofdofficierenberaad, verklaarde eerder dat hij in januari 1994 Sorgdrager als procureur-generaal had geïnformeerd over het door de politie op de markt brengen van enkele honderden kilo's cocaïne. Sorgdrager zei afgelopen donderdag dat dit niet was gebeurd. Een rapport dat in de kluis van het parket van de PG werd gevonden en waarin de doorlevering staat beschreven, zei ze niet te kennen. “Blok is een heilige”, zegt een collega. Een andere hoofdofficier beschrijft Blok als “de integriteit in eigen persoon. Het is onvoorstelbaar dat hij niet de waarheid spreekt”.

Pag.3: Meer controle op OM

De woordvoerder van het OM zegt dat Docters van Leeuwen nadenkt “over een procedure die een objectieve toetsing mogelijk maakt van de professionaliteit van het gedrag van officieren van justitie”. Procureur-generaal Ficq uit Arnhem is belast met het opzetten van zo'n regeling. Over mogelijke personele consequenties zullen geen mededelingen worden gedaan zolang het onderzoek van de enquêtecommissie en de rijksrecherche nog loopt.

Ook voorzitter A. van Delden de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVVR) - de belangenvereniging voor leden van het OM en rechters - is ontstemd over het geruchtencircuit dat naar aanleiding van het enquêtewerk op gang is gekomen. “Het niet zo mag zijn dat personeelsbeleid via de krant wordt gevoerd”.

Hoofdcommissaris Nordholt heeft de jongste weken wel gesprekken gevoerd met zijn collega-korpschefs Wiarda (Utrecht) en Brand (Den Haag). De vergadering van hoofdcommissarissen heeft een discussie over de enquête niet kunnen afronden door de afwezigheid van Nordholt.

    • Marcel Haenen
    • Tom-Jan Meeus