'Vermeer' van Van Meegeren geveild

AMSTERDAM, 13 NOV. Een van de grootste kunstvervalsingen ter wereld, 'Het Laatste Avondmaal' van 'Johannes Vermeer' wordt op 12 december in Parijs geveild. De richtprijs is 70.000-130.000 gulden. Dat is de hoogste prijs tot dusver betaald voor een vervalsing van Vermeer.

Het Avondmaal werd in 1939 door Han van Meegeren geschilderd en gesigneerd met 'VM'. De Rotterdamse havenmagnaat D.G. van Beuningen kocht het in 1942 voor 1.845.000 gulden als een echte Vermeer. Van Beuningen werd bij zijn aankoop geadviseerd door onder anderen Dirk Hannema, de toenmalige directeur van Museum Boymans die in 1938 zelf eveneens een vervalste Vermeer van Van Meegeren had gekocht. Dit schilderij, De Emmaüsgangers, hangt nog steeds in Museum Boymans-Van Beuningen in Rotterdam.

Na de oorlog werd duidelijk dat niet Johannes Vermeer maar de kunstschilder Han van Meegeren Het Laatste Avondmaal had geschilderd. Van Meegeren bekende tijdens een geruchtmakend proces in 1947 in totaal 16 vervalsingen van Vermeer te hebben gemaakt.

Na de dood van Van Beuningen gaven de erfgenamen het schilderij aan de juridisch adviseur van Van Beuningen, P. Sciclounoff in Genève. De erfgenamen van deze advocaat veilen het schilderij nu.

Het Laatste Avondmaal (1.74 bij 2.44 meter) is de grootste Vermeer-vervalsing die Van Meegeren maakte en een van de twee 'Avondmalen' die hij schilderde. De Kunsthal in Rotterdam, die een tentoonstelling over Van Meegeren voorbereidt, zal met financiële steun van Rotterdamse particulieren een bod uitbrengen.