Van Mierlo is 'onzin' uit het Vaticaan beu

ROME, 13 NOV. Geregeld overleg tussen Nederland en de Heilige Stoel moet voorkomen dat in de toekomst vanuit het Vaticaan onzin wordt geschreven over wat er in ons land gebeurt, zo heeft minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) gisteren gezegd. In een onderhoud dat Van Mierlo zaterdag had met zijn tegenvoeter bij de Heilige Stoel, kardinaal Louis Tauran, is afgesproken dat er ten minste één keer per jaar overleg is.

Door wie, hoe en waar moet nog worden ingevuld. Van Mierlo hoopt op deze manier misverstanden uit de weg te ruimen over bijvoorbeeld het Nederlandse beleid ten aanzien van abortus en euthanasie, dat in de Vaticaanse krant Osservatore Romano en andere katholieke publikaties fel is aangevallen. Van Mierlo constateerde dat daarbij regelmatig een loopje wordt genomen met de waarheid. Als voorbeeld noemde hij het blad van de Italiaanse bisschoppenconferentie, Avvenire. Daarin is geschreven dat in Nederland jaarlijks 25.000 mensen sterven door euthanasie. “Als ik dit soort onzin lees en dan ook nog beledigende termen als genocide in de Osservatore Romano, dan wordt het tijd om daar eens wat misverstanden over op te helderen”, zei de minister. Hij wees erop dat in Nederland ieder jaar ongeveer 2300 mensen “onder zeer strenge controle euthanasie krijgen”. Van Mierlo vertelde dat hij in zijn gesprek van een uur met Tauran heeft gezegd dat meningsverschillen onvermijdelijk zijn, maar dat die wel moeten zijn gebaseerd op de feiten. “Ik heb ronduit gezegd dat ik vaak het idee heb dat in Nederland meer recht wordt gedaan aan het Vaticaanse standpunt dan hier aan het Nederlandse”, zei hij. Kardinaal Tauran heeft volgens hem geantwoord weinig te kunnen doen aan het redactionele beleid van de Osservatore, maar wel bereid te zijn tot regelmatig overleg. Van Mierlo noemde het gesprek “buitengewoon vruchtbaar”. Hij zei dat het niet alleen was bedoeld om de lucht op te klaren, maar ook om te laten zien dat het paarse kabinet rekening houdt met de gevoelens van het rooms-katholieke deel van de natie. De minister, in Rome voor de wijding door de paus van het altaar van de Kerk der Friezen, bestreed suggesties dat de Nederlandse ambassade bij de Heilige Stoel zinloos zou zijn en zou kunnen worden opgeheven.