Van der Lugt directeur Groninger Museum

GRONINGEN, 13 NOV. Reyn van der Lugt, promotor van Nederlandse kunst in New York, wordt de nieuwe directeur van het Groninger Museum. Van der Lugt (46) begint op 1 april met zijn nieuwe baan. Dat heeft de voorzitter van het stichtingsbestuur van het Groninger Museum, G. Dippel, bekendgemaakt. “Hij is geen kunsthistoricus, maar kent de Nederlandse en Amerikaanse kunstwereld zeer goed. Zijn netwerk is perfect. We verwachten dat hij het beleid van het Groninger Museum op een geheel eigen wijze zal voortzetten,” aldus Dippel. Binnenkort wordt nog een adjunct-directeur benoemd die zich gaat bezighouden met de facilitaire dienst en de financiën.

Van der Lugt studeerde bouwkunde aan de Technische Hogeschool in Delft. Voor zijn afstudeerproject koos hij Groningen als onderzoeksterrein, maar uiteindelijk maakte hij zijn opleiding niet af. Hij trad in 1980 in dienst van de Rotterdamse Kunststichting, waar hij tien jaar lang diverse functies had. Hij zette onder meer een architectuurafdeling op.

Van der Lugt organiseerde in 1982 de manifestatie AIR International, waarbij bekende architecten als Josef Paul Kleihues, Aldo Rossi en Oswald Matthias Ungers hun visie gaven op de 'Kop van Zuid' in Rotterdam. Daarna volgden Japan AIR, Iberia AIR en 'Rotterdam '88, de stad als podium', een grote manifestatie met exposities, symposia en theaterprojecten.

Sinds 1990 is Van der Lugt in dienst van de ministeries van buitenlandse zaken en WVC als 'ambassadeur van de Nederlandse kunsten' in de Verenigde Staten en Canada. Hij was betrokken bij de musical Cyrano, die op Broadway speelde, en de Mondriaan-tentoonstelling in het Museum of Modern Art in New York.

Volgens Dippel kunnen Reyn van der Lugt en Frans Haks, die eind oktober na 17 jaar afscheid nam als directeur van het Groninger Museum, goed met elkaar overweg. Dippel denkt dat Haks, die bij de gemeente Groningen in dienst blijft als cultureel adviseur, mogelijk nog een enkele keer het museum zal adviseren.

Van der Lugt wil volgens Dippel architectuur, design en kunst net als Haks geïntegreerd voor het voetlicht brengen. “Hij zal het moeilijk krijgen”, verwacht Dippel. “Frans Haks heeft het hier met uitzondering van het laatste jaar ook altijd moeilijk gehad.”

Dippel verwacht dat Van der Lugt voortdurend veranderingen in het museum zal aanbrengen. Haks sprak vorige maand nog de vrees uit dat zijn opvolger het museum wel eens wit zou kunnen gaan schilderen. Dippel: “Ik houd het niet voor onmogelijk dat Haks ook de kleuren van zalen veranderd zou hebben, vooral als tegen hem gezegd zou zijn dat dat niet mag. Van der Lugt zal dat ook doen. Maar het museum wit? Nee, dat gaat erg ver.”