Tuinbouw teleurgesteld over akkoord EU met Marokko

ROTTERDAM, 13 NOV. De ministers van buitenlandse zaken van de Europese Unie hebben zaterdagochtend alsnog een compromis bereikt over de concessies die aan Marokko moeten worden gedaan in ruil voor een visserijakkoord.

Het compromis geeft Europese vissers het recht onder de Marokkaanse kust te vissen, terwijl Marokko zonder handelsbelemmeringen een vastgestelde hoeveelheid landbouwprodukten naar EU-landen mag uitvoeren.

De Nederlandse land- en tuinbouworganisaties hebben inmiddels diep teleurgesteld gereageerd op het akkoord. De organisatie vindt het niet te verteren dat opnieuw de tuinbouw als wisselgeld wordt gebruikt voor een overeenkomst met een land buiten Europa. De vergadering van de ministers van buitenlandse zaken keurden een akkoord twee weken geleden af, nadat eerder de raad van ministers van landbouw zich buitengewoon kritisch had uitgelaten.

Tijdens die raad van landbouwministers was het vooral minister Van Aartsen (landbouw, natuurbeheer en visserij) die zijn ongenoegen uitte onder zijn collega's. Van Aartsen kreeg daarbij ruime steun van onder meer Duitsland. De minister maakte bij die gelegenheid met name ernstig bezwaar tegen het feit dat de Nederlandse tuinders feitelijk het wisselgeld moeten opbrengen voor de rechten van Europese vissers om onder de kust van Marokko vis te mogen vangen. Van dat visserijakkoord profiteren in de praktijk uitsluitend Spaanse en Portugese vissers. Gesprekken over de verlenging van dat akkoord liepen al vanaf april dit jaar. Toen liepen de onderhandelingen in Rabat spaak, omdat Marokko te scherpe eisen stelde onder meer aan de quotering en de wijze waarop de vis aan land moet worden gebracht en vervolgens verhandeld. Nadat de Marokkaanse koning Hassan en voorzitter Santer van de Europese Unie er aan te pas waren gekomen, kwam er in oktober uiteindelijk toch een akkoord. Dat voorzag in extra uitvoer van tomaten, citrusvruchten en snijbloemen vanuit Marokko naar de lidstaten zonder handelsbelemmeringen. Met name de Europese tuinders, die toch al zuchten onder de Marokkaanse import worden daardoor getroffen.

Om de ellende nu toch wat te verzachten voor de tuinders die tomaten en snijbloemen telen, zijn in de overeenkomst een paar maatregelen ingebouwd. In april zullen er helemaal geen Marokkaanse tomaten op de Europese markt komen. April is voor de telers een belangrijke maand omdat dan de eerste tomaten op de markt worden gebracht en die brengen dan ook de hoogste prijs op. Van de 15.000 ton extra Marokkaanse tomaten zal nu 5000 ton in de maand oktober worden geëxporteerd naar de lidstaten. De overige 10.000 ton komt van november tot en met maart op de markt. Voor de bloemen geldt een extra hoeveelheid van 5000 ton en die wordt gehandhaafd, maar zij wordt stapsgewijs over vier jaar bereikt. In de periode van 15 oktober tot 31 mei mag Marokko zonder invoerheffingen anjers exporteren naar de Europese markt. Van 15 oktober tot 15 mei geldt hetzelfde voor rozen in verband met moederdag.