Ook België gaat de doodstraf afschaffen

BRUSSEL, 13 NOV. België gaat de doodstraf afschaffen. Na jarenlange discussie is daarover binnen de rooms-rode coalitie een akkkoord gesloten.

Met deze stap treedt België in het voetspoor van de meeste Westerse landen. De doodstraf werd in België in 1867 ingevoerd, maar werd al lang niet meer in de praktijk toegepast. Het laatste doodvonnis werd in 1950 voltrokken.

Afgesproken is dat het begrip doodstraf op principiële en ethische redenen volledig uit het strafrecht zal verdwijnen, ook al gaat het om militaire misdrijven of misdrijven die zijn begaan in oorlogstijd.

Maar er ook ook een zeer pragmatische reden: sommige landen weigerden zware misdadigers uit te leveren aan België omdat daar in theorie de doodstraf nog steeds bestaat. Ook kon België om die reden enkele internationale verdragen over mensenrechten niet ondertekenen.

Afschaffing van de doodstraf werd jarenlang geblokkeerd door de wens van de Vlaamse CVP een wettelijke regeling te treffen voor een zogeheten beveiligingsperiode: een periode waarin iemand die voor bepaalde zware misdrijven is veroordeeld, gegarandeerd in de gevangenis moet doorbrengen. De socialisten verzetten zich daartegen. Afgesproken is nu dat over dit onderwerp later een wetsontwerp zal worden opgesteld.