Minister Borst: zelfstandigen in het ziekenfonds

DEN HAAG, 13 NOV. Minister Borst (volksgezondheid) wil dat zelfstandige ondernemers met een inkomen tot 58.000 gulden zich kunnen verzekeren bij het ziekenfonds. Op dit moment kunnen deze ondernemers zich niet bij het ziekenfonds verzekeren en betalen zij een relatief hoge premie voor een particuliere ziektekostenverzekering.

De D66-minister zou dat vandaag met de vaste Kamercommissie voor volksgezondheid van de Tweede Kamer bespreken. Borst vindt het niet rechtvaardig dat mensen in loondienst met een inkomen tot 58.000 gulden zich wel bij het ziekenfonds kunnen verzekeren en zelfstandige ondernemers niet.

De belangenorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, MKB-Nederland, reageert enthousiast op de plannen van Borst. “We hebben de Tweede- Kamerleden onlangs een brief geschreven als voorbereiding op het debat Financieel Overzicht Zorg van vandaag. Het plan van mevrouw Borst is een van onze voorstellen. We zijn blij dat het door de politiek wordt opgepikt.”

Op dit moment vallen werknemers met een inkomen tot 58.000 onder de verplichte ziekenfondsverzekering. Daarboven vallen zij in de particuliere ziektekostenverzekering. De particulier verzekerden betalen bovendien een solidariteitsopslag voor de werknemers in het ziekenfonds, de zogeheten Mooz-bijdrage.

Volgens een ruwe schatting van MKB-Nederland zouden “enkele honderduizenden” zelfstandige ondernemers in aanmerking komen voor het voorstel van Borst. In Nederland maken per jaar circa een half miljoen zelfstandigen gebruik van de zogeheten zelfstandigenaftrek in de inkomstenbelasting. Daarvan maakt een kwart tevens gebruik van de fiscale oudedagsreserve. Die laatste groep kan worden gerekend tot de rijkere zelfstandigen. Het aantal zelfstandige ondernemers met een inkomen beneden de ziekenfondsgrens (58.000 gulden) komt daarmee uit op enkele honderdduizenden.

Minister Borst voelt weinig voor het idee van VVD-fractievoorzitter Bolkestein om het ziekenfonds op termijn af te schaffen. Iedereen zou zich dan particulier moeten verzekeren. Mensen die dat niet kunnen betalen krijgen belastingcompensatie. “Als het VVD-plan inhoudt dat de overheid het pakket vaststelt, dan ligt het voor de hand dat de verzekeraars worden verplicht iedereen aan te nemeen en dat er een maximumpremie komt. Dan komen we uit op een basisverzekering voor alle burgers, zoals de PvdA wil. Ik weet niet of dat de bedoeling is van de heer Bolkestein”, aldus Borst in een vraaggesprek met De Telegraaf.

De bewindsvrouw heeft verder twijfels over het plan van het Tweede-Kamerlid Oudkerk (PvdA) om de ziekenfondsgrens voor bejaarden te verhogen van 31.000 naar 38.000 gulden per jaar. Hierdoor zouden 180.000 bejaarden de overstap naar het (goedkopere) ziekenfonds kunnen maken. De minister van volksgezondheid ziet niet hoe de honderden miljoenen die dat vergt gedekt kunnen worden, tenzij de Mooz-bijdrage omhoog gaat.

De ministerraad heeft afgelopen vrijdag over de premies voor de ziektekostenverzekeringen voor volgend jaar gesproken. De premies worden verhoogd en dit heeft vooral te maken met het feit dat onder andere genees- en hulpmiddelen weer onderdeel gaan vormen van het pakket. Tegenover de premieverhoging staan compenserende maatregelen.