Limburgers willen boemel naar Schin op Geul behouden

VALKENBURG, 13 NOV. Opnieuw dreigt een beroemd rijtje plaatsnamen uit het geheugen van de treinreiziger te verdwijnen: Meerssen, Houthem-Sint Gerlach, Valkenburg, Schin op Geul, Klimmen-Ransdaal, Voerendaal. De oudste spoorlijn van Nederland, anderhalve eeuw geleden door Belgen aangelegd om Lanaken en Aken te verbinden, verkeert in groot gevaar nu de Nederlandse Spoorwegen overwegen de kleine stations te sluiten en de kaartjes via een automaat te verkopen.

Honderden boze dorpsbewoners die zich doorgaans per trein verplaatsen om in Heerlen of Maastricht naar school te gaan of om daar over te stappen, hadden zich gisteren voor het station in Valkenburg verzameld om te protesteren tegen die plannen: “We hebben hetzelfde al met het Miljoenenlijntje zien gebeuren. Eerst gaat de frequentie omlaag, dan komen er vijandige automaten en lange wachttijden, dan blijven de mensen weg en ten slotte wordt de lijn opgeheven. We zitten ook in die negatieve spiraal en we zullen daar niet meer uitkomen als de Nederlandse Spoorwegen alleen maar op rentabiliteit letten”, zei R. Klooster van de Schin op Geulse actiegroep 'Waar zouden we zijn zonder de trein?'. Zijn dorp telt 1.800 inwoners, maar er zijn 2.200 handtekeningen opgehaald tegen de verslechterde dienstverlening. “We hebben ook achthonderd handtekeningen gekregen van treintoeristen, die hier komen wandelen”, legt Klooster uit. Die belangstelling kan het dorp straks ook vergeten, meent hij. De uurdienst heeft nog andere gevolgen voor de dorpsgemeenschap: sinds mei is er in zeven gezinnen een tweede auto bij gekomen en heeft één forenzengezin zijn huis verkocht om in de stad te gaan wonen. In totaal hebben actiegroepen minister Jorritsma zevenduizend handtekeningen aangeboden, maar haar reactie was dat ze daar niets mee kon doen omdat de sluiting van de stations niet is gebaseerd op een formeel besluit van haar, maar van de NS. Zij heeft de actievoerders er wel op gewezen dat in de toekomst, als de NS zijn geprivatiseerd, ook andere maatschappijen de spoorlijn mogen exploiteren.

Onder leiding van de provincie Limburg wordt nu onderzocht of een light rail-verbinding mogelijk is. De actiegroepen hebben daar zelf al een offerte voor gevraagd bij de Deutsche Bundesbahn, de regionale Hermes-groep en het Amerikaanse vervoersbedrijf Vancom, dat bij wijze van proef buslijnen exploiteert in Zuid-Limburg. Vancom Nederland wil niet zeggen of het ook in treinvervoer is geïnteresseerd, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat het bedrijf zijn eigen buslijnen straks concurrentie wil aandoen. “Bussen zijn ook geen oplossing in dit gebied, verzucht Klooster: “Waar je met de trein een uur over doet, doe je met de bus twee uur over. Rond Maastricht en Heerlen staan tegenwoordig ook al files in de spitsuren.”

Bij de NS leken de verontruste bewoners aanvankelijk gehoor te vinden. De treinen zouden in de ochtend- en avondspits weer om het half uur in de kleine plaatsen stoppen, werd tijdens een overleg beloofd. “Maar daar hebben we niets meer van gehoord. In plaats daarvan gaan ze nu de stations sluiten”, aldus een boze Klooster. “De privatisering van de NS is een verkeerde zaak”, filosofeert hij in navolging van het adviesbureau IME Consult, dat de gevolgen van de verzelfstandiging heeft onderzocht: “De privatisering zou gepaard moeten gaan met andere maatregelen op het gebied van het vervoer, zoals het terugdringen van het autoverkeer. Zolang dat niet gebeurt, kunnen de spoorwegen alleen maar denken aan hun rentabiliteit.”