Jan ten Hoopen te vroeg Kamerlid

De 'banenpool voor kruideniers' en de 'CDA-variant van de Melkert-baan'.

Vooruitlopend op een mogelijke banenwissel, was het etiketteren in de wandelgangen van de Tweede Kamer al begonnen. Het CDA-Kamerlid Yvonne van Rooy zou voorzitter worden van de belangenorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, MKB-Nederland. De VVD'er Jan Kamminga, de huidige voorzitter, heeft te kennen gegeven dat hij zijn functie wil neerleggen. De plaats die Yvonne van Rooy zou achterlaten in de Tweede Kamer zou worden bezet door eerste reserve Jan ten Hoopen. Een katholiek maakt plaats voor een een actief lidmaat van de Nederlandse hervormde kerk.

Ten Hoopen was voor de fusie met het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond voorzitter van het Nederlands Christelijk Ondernemersverbond; op dit moment is hij vice-voorzitter van MKB-Nederland. Met oud-staatssecretaris van economische zaken Van Rooy als voorzitter en Ten Hoopen in de Kamer zou het CDA de greep op de Nederlandse kruideniers kunnen verstevigen. Maar Ten Hoopen werd eerder opgeroepen voor de functie van volksvertegenwoordiger dan gepland. Met ingang van 1 december treed hij al toe tot CDA-fractie. Ten Hoopen volgt Mieke Boers-Wijnberg op die de Tweede Kamer tussentijds verlaat om zich te wijden aan internationaal milieubeleid.

De geruchten dat Van Rooy voorzitter wordt van MKB-Nederland zijn daarmee niet verdwenen. “Zeer prematuur”, noemt de voorlichter van MKB-Nederland de geruchtenmachine. “We moeten nog een profielschets maken, maar Van Rooy is op zichzelf een goede kandidaat.” MKB-Nederland zou een ervaren 'middenveldster' in huis halen. Voordat Van Rooy in de Tweede Kamer kwam, werkte ze bij het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond, inmiddels gefuseerd met het Verbond van Nederlandse Ondernemingen. Samen met de D66'er Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van VNO/NCW, zou Van Rooy kunnen werken aan de mega-fusie van de MKB-Nederland en VNO/NCW. (CB)

    • Cees Banning
    • Kees Versteegh