Israel draagt Jenin over aan de Palestijnen

TEL AVIV, 13 NOV. Het Israelische leger heeft vanmorgen vroeg de Palestijnse stad Jenin op de Westelijke Jordaanoever ontruimd en overgedragen aan de Palestijnse politie.

Met de overdracht van Jenin aan de Palestijnen vandaag geeft Israel een belangrijk signaal aan de Palestijnen dat de moord op premier Yitzhak Rabin geen invloed zal hebben op de stipte uitvoering van het akkoord dat premier Rabin en de Palestijnse leider Yasser Arafat op 28 september dit jaar in Washington tekenden.

Na het vertrek van de Israelische troepen trokken meer dan vierhonderd Palestijnse politieagenten Jenin binnen. Zij werden door de feestvierende bevolking, na 28 jaar Israelische bezetting, binnengehaald. Tijdens de intifadah, de Palestijnse volksopstand, werden in Jenin en omstreken 179 Palestijnen gedood.

Palestijnse ooggetuigen in Jenin zeiden vanmorgen dat de bevolking de Palestijnse politie geestdriftig heeft binnengehaald. De stad was met Palestijnse vlaggen versierd en uit de luidsprekers in de hoofdstraat schalden Palestijnse vrijheidsliederen. Padvinders marcheerden achter een band door de straten van Jenin terwijl op verschillende plaatsen volgens Palestijns gebruik vreugdeschoten in de lucht werden afgevuurd. “Wij zijn heel erg blij dat er een einde aan de bezetting is gekomen”, zei een Palestijn.

Eind deze week zal het aantal Palestijnse politieagenten dat in Jenin en omstreken zal worden gelegerd tot duizend oplopen. Morgen beginnen de gemeenschappelijke Israelisch-Palestijnse patrouilles op de wegen van en naar Jenin. De Palestijnse politieautoriteiten in Jenin hebben vanmorgen bekend gemaakt dat deze week al zal worden begonnen met het registreren van wapens die zich in handen van Palestijnen in het district-Jenin bevinden.

Tijdens de feestelijkelijkheden in Jenin maakte Tayeb Abdelrahim, de secretaris van de Palestijnse Nationale autoriteit, bekend dat de moslim-fundamentalistische beweging Hamas heeft besloten aan de op 20 januari te houden verkiezingen voor de Palestijnse bestuursraad deel te nemen. Dat betekent dat de onderhandelingen tussen het Palestijnse zelfbestuur en deze organisatie over op zijn minst een tijdelijke stopzetting van de terreur met succes zijn bekroond. Dat was namelijk een van de voorwaarden waaraan Hamas volgens Israel en de Palestijnse Nationale autoriteit moest voldoen om aan de Palestijnse verkiezingen te kunnen meedoen.

Het vertrek van de Israelische troepen uit Jenin vandaag en de komst van de Palestijnse politie naar deze Palestijnse stad verzwakt volgens Palestijnse waarnemers het verzet van Hamas tegen de akkoorden die de PLO met Israel heeft gesloten.