'Huren stijgen te snel'; Grote steden: huren minima niet betaalbaar

DEN HAAG, 13 NOV. De vier grote steden in Nederland hebben onvoldoende juridische en financiële mogelijkheden om de huren voor mensen met een laag inkomen betaalbaar te houden. Ook de woningcorporaties zijn niet bij machte het tij te keren.

Dit schrijven Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in een notitie 'Betaalbaarheid in de huursector' die vandaag in Den Haag is gepresenteerd. Volgens het rapport zijn de huren in Nederland tussen 1980 en 1995 met ruim 84 procent gestegen. De algemene prijsstijging van goederen en diensten bedroeg in deze periode 40 procent. Door de huurstijgingen is het risico op schulden bij de minima volgens de vier grote steden groot. Met name huishoudens uit deze inkomensgroep die zijn aangewezen op een duurdere woning, zoals grote gezinnen, ouderen en gehandicapten, lopen dit risico.

De huurstijgingen zijn voor huishoudens met een bovenminimaal inkomen de afgelopen jaren naar verhouding nog groter geweest. Met name de alleenstaanden onder hen zijn volgens de steden door de bezuinigingen getroffen. “Wanneer zij in een duurdere huurwoning wonen, dan kan hun situatie soms nog slechter uitpakken dan voor minima”, aldus het rapport.

Als belangrijkste oorzaak voor de hoge huren noemen de steden de verzelfstandiging van de sociale huursector. Subsidies aan corporaties zijn afgeschaft en met de bruteringsoperatie zijn de banden tussen overheid en corporaties verbroken. Volgens het rapport moeten de corporaties om te kunnen voortbestaan een jaarlijkse huurverhoging ruim boven het niveau van de inflatie berekenen. Ook is er op de individuele huursubsidie bezuinigd. De vier grote steden noemen een verdere verschraling van de huursubsidie “onverantwoord”.

De vier steden wijzen er verder op dat de aanvangshuren van nieuwbouwwoningen steeds hoger worden. Het bouwen van betaalbare woningen voor minima op de zogetehen Vinex-locaties is volgens de gemeenten “niet op de gewenste schaal” mogelijk. Ook de stadsvernieuwing leidt ertoe dat het aantal goedkope woningen in de binnenstad afneemt. Bovendien hebben veel particuliere verhuurders gebruik gemaakt van de mogelijkheid de huren tot 'maximaal redelijk' te verhogen. Daarmee verdwijnen deze woningen in hoog tempo uit de voorraad goedkope woningen, aldus het rapport.

Het verscherpte toewijzingsbeleid van de laatste jaren, dat wil zeggen dat bij de toewijzing van woningen rekening wordt gehouden met het inkomen van de bewoners, heeft volgens het rapport geleid tot “segregatie-tendenzen”. De steden schrijven dat het antwoord op deze tendenzen is het bouwen van duurdere woningen in de wijken, maar dat dit weer leidt tot een afname van het aantal goedkope woningen.

De vier grote steden menen dat zonder maatregelen van de rijksoverheid de betaalbaarheid van de huren de komende jaren nog verder onder druk komt te staan.