Gaat Jos van Rey WBL-affaire in Kamer uitspitten?

De Tweede Kamer zal deze week formeel besluiten een nader parlementair onderzoek in te stellen naar de financiële problemen van de Limburgse woningbouwcorporatie WBL. Het gaat onder meer om de rol die de huidige staatssecretaris van volkshuisvesting Dick Tommel en zijn voorganger Enneüs Heerma hebben gespeeld. De secretarissen van de fracties zullen met elkaar bespreken wie voorzitter van de speciale onderzoekscommissie mag worden, een publicitair interessante functie voor een Kamerlid.

Het spraakmakende Limburgse Kamerlid Jos van Rey van de VVD geldt als een belangrijke kandidaat voor dit voorzitterschap. Hem komt volgens vriend en vijand de eer toe dat hij de WBL-kwestie een en andermaal in het parlement heeft aangekaart. Het parlementair onderzoek dat nu zal worden verricht, is dus voor een belangrijk deel aan Van Rey's inspanningen te danken.

De PvdA'er Adri Duivesteijn, die bij het vooronderzoek nauw betrokken was en een warm pleitbezorger is van het nadere onderzoek, vindt dat de VVD de voorzitter maar moet leveren. Zelf voelt Duivesteijn niets voor die taak; mogelijk wordt hij zelfs geen lid van de commissie om zijn handen vrij te houden als later de kwestie-WBL in de Tweede Kamer zelf moet worden besproken. Voor een zelfde afweging staat de volkshuisvestingsspecialist van de VVD in de Kamer, Pieter Hofstra.

Ook Machteld Versnel van D66 geldt als kandidate voor het voorzitterschap. Voor haar pleit dat zij ook het vooronderzoek al heeft geleid. Tegen haar valt in te brengen dat ze zich aanvankelijk tegen een verder onderzoek heeft verzet en dat zij lid is dezelfde partij als Tommel. Als dat laatste doorslaggevend is, komt het CDA evenmin in aanmerking, gezien de betrokkenheid van de tegenwoordige fractieleider Heerma bij de WBL-affaire. Mag het CDA wel de voorzittter leveren, dan is Berry Esselink de voornaamste gegadigde. Na tien jaar lidmaatschap van de Tweede Kamer is deze Overijsselse parlementariër toe aan een prestigieuze functie.

Alles beter dan Jos van Rey, vinden ze bij het CDA, de partij waarvan nogal wat regionale bestuurders bij de WBL-affaire zijn betrokken. Zijn afkeer van christen-democraten is legendarisch, in het bijzonder als ze uit zijn eigen provincie komen. Nooit zullen ze bij het CDA vergeten hoe Van Rey als beginnend Kamerlid in de jaren tachtig verklaarde waar die drie letters in Limburg voor stonden: het Corrupt Democratisch Appel. (JK)

    • Cees Banning
    • Kees Versteegh