China wil munt volgend jaar al convertibel maken

ROTTERDAM, 13 NOV. China wil zijn munt mogelijk volgend jaar al convertibel maken, in plaats van in het geplande jaar 2000. Dat zegt de Chinese vice-premier voor economie in het Britse dagblad de Financial Times van vandaag.

Vice-premier Zhu Rongji noemde in het interview geen datum, maar volgens hem is China “in staat het tijdschema ruim op tijd te vervullen”. De forse toename van China's deviezenvoorraad maakt een vervroegde inwisselbaarheid van de munt, de renminbi, mogelijk. De waarde van de buitenlandse valuta in China is in twee jaar tijd verviervoudigd tot 72,9 miljard dollar.

Volgens de Financial Times zeggen westerse bronnen in Peking dat China deze week, tijdens een bijeenkomst van de Asia and Pacific Economic Co-operation Forum (Apec) in de Japanse stad Osaka, een belangrijke mededeling zal doen over liberalisering van de handel. De Chinese minister van handel, Wu Yi, zal daar een pakket maatregelen presenteren dat mogelijk ook de vervroegde convertibiliteit van de munt zal bevatten.

Een inwisselbare munt maakt een betere toegang van buitenlandse bedrijven tot de Chinese markt mogelijk en stelt hen in staat in China gemaakte winsten terug te sluizen naar het eigen land. Volgens een medewerker van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in Peking betekent vervroegde inwisselbaarheid van de renminbi dat het China ernst is met de economische hervormingen. Volgens het IMF zal de renminbi een internationaal inwisselbare, 'harde' munt worden.

In het interview geeft Zhu een schets van China's economische maatregelen voor de komende vijf jaar. Zo zal het land de kredietverlening beteugelen teneinde de inflatie te beperken tot een jaarlijkse vijf procent. De geldontwaarding bedroeg in 1994 nog 21,7 procent. Chinese zakenlieden roepen juist om meer kredieten, nu de prijsstijgingen enigszins verminderen. Volgens Zhu is de “zachte landing” van de Chinese economie nog niet bereikt, nu de economische groei tien procent bedraagt. De economische groei moet volgens het vijfjarenplan acht procent bedragen tegen het jaar 2000.

Het Chinese begrotingstekort moet aan het eind van deze eeuw verdwenen zijn. Rond het jaar 2000 moeten ook alle banken commercieel en volgens de internationale praktijk opereren. Volgend jaar wil Zhu “meer tijd en energie” steken in de hervorming van staatsbedrijven.

De handelstarieven zullen volgens Zhu hervormd moeten worden opdat China lid kan worden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Maar een ambtenaar van het Chinese ministerie van handel zei deze week tegen het zakenblad Business Weekly dat zelfs na het jaar 2020 een maximaal handelstarief van vijf procent voor China onmogelijk is.