Belgische minister hielp bij uitvoering euthanasie

BRUSSEL, 13 NOV. In België is het euthanasie-debat opnieuw opgerakeld door uitspraken van de socialistische minister van volksgezondheid, Marcel Colla. In een binnenkort te verschijnen interview in het SP-maandblad 'Doen', bekent Colla dat hij actief heeft meegewerkt aan euthanasie bij zijn ongeneeslijk zieke moeder. Volgens de Belgische wet heeft de minister daarmee een strafbaar feit gepleegd.

Colla, die in het veleden al vaker heeft gepleit voor een wettelijke regeling voor euthanasie, zegt dat hij na overleg met zijn familie naar de geneesheer is gestapt. “Ik zei: vriend, hoe is de situatie? Het verdict was venietigend”, aldus de getuigenis van de minister. Door vervolgens mee te werken aan euthanasie, heeft hij volgens de Belgische wet een moord gepleegd. “Ik heb die beslissing genomen uit diepe menselijkheid. Maar voor de letter van de wet ben ik eigenlijk een moordenaar. En dat vind ik onvoorstelbaar”.

Dat juist Colla als minister van volksgezondheid deze uitspraken doet, maakt ze extra pikant. Maar het is niet erg waarschijnlijk dat zijn nieuwe pleidooi voor een wettelijke regeling voor euthanasie een kans maakt. In het eerder dit jaar gesloten rooms-rode regeerakkoord voor het kabinet-Dehaene II is afgesproken dat in de huidige regeerperiode geen initiatieven voor wijziging van de huidige wetgeving zullen worden genomen. De christendemocratische CVP en PSC willen daarmee een herhaling voorkomen van het 'abortustrauma' in 1990.