Verwaarloosde kinderen (2)

Staatssecretaris Netelenbos vindt dat scholen aan verwaarloosde kinderen 'een beschermd milieu moeten bieden, tot slaapplaatsen aan toe'

De taak van de school is onderwijs, vorming en opvoeding, géén voeding. De mensen die in de school werken zijn (hoop ik) goed in het geven van onderwijs, de outillage is daarop ingesteld. De school belasten met voeden en huisvesten van leerlingen is een heilloze gedachte. Los van de precedentwerking die ervan uit zou kunnen gaan op ouders die het nèt nog wel bolwerken maar die een dergelijke voorziening ook wel eens goed uit zou komen. De school zou daarmee een verantwoordelijkheid krijgen opgelegd die zij op geen enkele manier kan waarmaken.

Kortom, laat de schoenmaker zich bij zijn leest en de school zich bij de les houden.

    • K.F. Scholten