Verwaarloosde kinderen (1)

Het artikel 'School als weeshuis voor verwaarloosde kinderen' (NRC Handelsblad, 3 november), zou bij de lezer een verkeerd beeld kunnen oproepen over wat door D66 bepleit is tijdens de begrotingsbehandeling.

Ik heb toen wel degelijk benadrukt dat “de school ook in toenemende mate opvang en sociale zekerheid moet bieden aan die kinderen die nergens anders meer zekerheid vinden”. Maar tot mijn verbazing schetste staatssecretaris Netelenbos een beeld van totaal verwaarloosde kinderen die thuis niet meer te eten en te drinken krijgen en ook niet of nauwelijks nog thuis kunnen slapen. Zij geeft aan dat er voor deze kinderen op school brood, melk en zelfs bedden moeten komen.

Dit nu ontlokte mij de opmerking: “Dat gaat wel heel erg ver. Het beeld wat u schetst is het beeld van een weeshuis. Kunnen we dat eigenlijk nog wel van een school en van leraren verwachten”. Brood, melk, zelfs een warme maaltijd dat kan. Maar bedjes in het overblijflokaal? Ik zie leraren niet om toerbeurt bij die kinderen slapen.Als het zó erg is zal een gezinsvoogd moeten worden ingeschakeld of een gezinsvervangende omgeving gezocht moeten worden. De school kan veel doen. Maar wat de school niet kan is de hele opvoeding en verzorging van de ouders overnemen.

    • Ursie Lambrechts
    • Lid Tweede-Kamerfractie D66