Utrechts centrum parkeervrij

UTRECHT, 11 NOV. De gemeente Utrecht wil twee parkeergarages bouwen aan de oostkant van het oude centrum. De parkeerplaatsen op de grachten en het Janskerkhof kunnen dan verdwijnen. Voor veel bewoners leidt dit tot een verdrievoudiging van het parkeertarief.

Het Utrechtse college van B en W presenteerde gisteren het plan voor een parkeervrije binnenstad. In drie jaar tijd moeten 680 parkeerplaatsen verdwijnen. De gemeenteraad besloot vorig jaar dat de auto's naar de randen van de oude binnenstad moeten worden geleid. De grachten met de kwetsbare keldergewelven moeten geheel parkeervrij worden. De voorwaarde is dat er geschikte alternatieven aan de rand van het centrum komen.

Voor bewoners uit de binnenstad kan volgens het college op het Lepelenburg, op de plaats van het voormalige Tivoli-theater, een ondergrondse garage met 375 parkeerplaatsen worden gebouwd. Bij het Griftpark is ruimte voor een garage met vierhonderd auto's die tevens bestemd is voor kortparkerende bezoekers. De totale investering wordt geraamd op dertig tot veertig miljoen gulden. Fietsenstallingen en een 'citybus' moeten ervoor zorgen dat de garages goed bereikbaar zijn.

Veel bewoners kunnen nu nog op straat parkeren voor een jaartarief van 290 gulden; het beleid is dat dit in 1997 360 gulden per jaar bedraagt. In de nieuwe parkeergarages zullen bewoners jaarlijks minimaal duizend gulden moeten betalen. Om de werkelijke kosten van de garages te dekken zou een tarief van 2.000 tot 2.500 gulden nodig zijn. Het college betwijfelt of zo'n bedrag maatschappelijk aanvaardbaar is.