Referendum

Tom Welschen betoogt in zijn artikel 'Het referendum is een politieke vlucht naar achteren' (NRC Handelsblad, 8 november) het volgende: “Het verschijnsel is in feite een terugkeer naar een politiek strijdtoneel van voor het ontstaan van de parlementaire democratie”.

Hiermee gaat hij voorbij aan het mogelijk falen van de indirecte democratie, waardoor directe democratie een wenselijke aanvulling kan zijn. Zijn redenering is dan ook vergelijkbaar met de stelling dat fietsen ouderwets is sinds de uitvinding van bromfiets en auto.

    • P. Belt