Ramsj

ROB SCHOUTEN: Met de hand. Bevredigende gedichten

Paperback, AP 1992, van ƒ 34,90 voor ƒ 14,90

HANS VAN STRATEN: Razernij der liefde

Paperback, AP 1992, van ƒ 39,90 voor ƒ 16,90. Beide bij De Slegte.

Twee bloemlezingen van erotische poëzie. Van Straten heeft ontuchtige Nederlandse poëzie van de middeleeuwen tot Franse tijd bijeengebracht. De gedichten zijn herspeld en voorzien van een korte inleiding en aantekeningen. Schouten concentreert zich op masturbatiepoëzie. Hij geeft de oorspronkelijke taal plus een vertaling. In het nawoord gaat hij dieper in op de tegenstrijdige drijfveren van dit genre.

    • Ewoud Sanders