Rai koopt Britse Turret Group

De Nederlandse tentoonstellings- en congresorganisatie Amsterdam Rai heeft de Britse Turret Group overgenomen. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 15 tot 20 miljoen gulden.

Turret, uitgever van vakbladen en catalogi en organisator van vakbeurzen, behaalde over het boekjaar 1994/1995 een omzet van ongeveer 30 miljoen gulden. Bij de onderneming werken 130 mensen.

Vorig jaar behaalde de Rai Groep een omzet van 157 miljoen gulden. Het netto resultaat kwam uit op 4,4 miljoen gulden. Voor 1995 verwacht Amsterdam Rai een omzet van meer dan 200 miljoen en, exclusief Turret, een winststijging van 50 procent.