Netto winst Aegon met 13 procent gestegen

ROTTERDAM, 11 NOV. Verzekeringsmaatschappij Aegon heeft in het derde kwartaal een netto winst behaald van 205 miljoen gulden. Dat is ruim 28 procent meer dan in het vergelijkbare derde kwartaal van vorig jaar. In de eerste negen maanden is de winst met bijna 13 procent gestegen tot 943 miljoen gulden, zo heeft Aegon gistermiddag na sluiting van de Amsterdamse effectenbeurs bekendgemaakt. De winstgroei was conform de verwachting van beleggingsanalisten.

Aegon stelt haar verwachting voor het lopende jaar “enigszins” naar boven bij. Tot nu toe verwachtte de verzekeraar een winstgroei van ten hoogste 12 procent, maar dat zal nu “waarschijnlijk enigszins” hoger uitkomen. De winst per aandeel, het maatgevende kengetal voor beleggers, zal een stijging van 10 tot 12 procent laten zien, verwacht Aegon.

In Nederland stegen in de eerste drie kwartalen de resultaten in het voor Aegon zo cruciale levensverzekeringsbedrijf, maar was er een lagere schadelast in de sector motorrijtuigen. De resultaten bij dochter FGH Bank waren enigszins lager, terwijl de winst van Labouchere (effectenhandel, vermogensbeheer) verbeterden. In Amerika was sprake van een “voortgaande, belangrijke groei” van de resultaten in guldens.

De toename van de netto winst in de eerste negen maanden zou “beduidend” hoger zijn geweest als de koers van de dollar en andere valuta niet zo sterk gedaald was ten opzichte van de gulden, de munt waarin Aegon zijn resultaten rapporteert. Aegon heeft grote belangen in de Verenigde Staten. De gemiddelde dollarkoers die Aegon dit jaar gebruikt is 1,61 gulden, tegenover 1,86 gulden vorig jaar.

De lagere dollarkoers zorgde ervoor dat de omzet van Aegon in de eerste negen maanden met 2,6 procent is gedaald tot 15,5 miljard gulden. Zonder de invloed van de valuta en het staken van nieuwe produktie bij de Londense schadeverzekeraar Aegon Uk zou de omzet ruim 7 procent zijn gestegen, zo meldt Aegon in het kwartaalbericht. Het eigen vermogen was aan het eind van het derde kwartaal 429 miljoen hoger dan eind 1994 op 8,4 miljard gulden.

Aegon zegt tevens dat in het derde kwartaal begonnen is met het inkopen van eigen aandelen ter afdekking van het koersrisico dat het concern loopt bij verstrekte opties op aandelen aan management en personeel. Het ging in het derde kwartaal om 599.500 aandelen tegen een gemiddelde aankoopkoers van 58,20 gulden per stuk. Met de inkoop was bijna 35 miljoen gulden gemoeid. Aegon zal ook in de toekomst voor dit doel aandelen blijven inkopen.