Marathon-proces Van der Valk begint bijna twee jaar na arrestaties

DEN HAAG, 11 NOV. Bijna twee jaar na de arrestatie van de broers Arie en Gerrit van der Valk op Curaçoa beginnen volgende week donderdag voor de rechtbank in Den Haag de eerste strafrechtelijke processen tegen de 65-jarige Arie van der Valk en drie zoons Van der Valk en hun echtgenotes.

De zaak tegen de eerste zeven verdachten gaat naar schatting minimaal vier dagen duren, zo blijkt uit 'de rol' van de Haagse rechtbank. De zeven wordt overtreding van de Organisatiewet sociale verzekering, Algemene wet inzake rijksbelasting en valsheid in geschrifte (Wetboek van strafrecht) ten laste gelegd. Dat blijkt uit de inmiddels openbaar gemaakte dagvaardingen die tegen de zeven zijn uitgebracht.

Ten aanzien van de in Voorschoten wonende Arie van der Valk meent het openbaar ministerie, dat hij in elk geval met belasting- en premiegelden heeft gefraudeerd bij werknemers van de Zilverfabriek Voorschoten BV, die het bestek voor de horeca-ondernemingen van Van der Valk levert. Verder wordt hij er ook van verdacht ten minste betrokken te zijn bij fraudes met loonstaten en kasoverzichten in het wegrestaurant Burgerveen, bij Hoofddorp, motel Akersloot en de vogelattractie Avifauna bij Alphen aan den Rijn.

Gedagvaard zijn volgende week donderdag ook ook de 37-jarige B.A. van der Valk en diens echtgenote, die samen motel Akersloot runnen. Ook de jonge G.A.J. van der Valk (34) en diens vrouw, die in motel Tiel de scepter zwaaien moeten zich in Den Haag komen verantwoorden. Verder staan de 32-jarige L.A. van der Valk en zijn vrouw terecht. Zij zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in wegrestaurant Burgerveen en motel Haarlemmermeer.

Naast Arie en Gerrit werden eind februari vorig jaar veertien werknemers van de restaurant- en motelketen Van der Valk gearresteerd op verdenking van belasting- en premiefraude. De gearresteerden werden ervan verdacht onjuiste aangifte van omzet- en loonbelasting te hebben gedaan. Daarnaast zouden zij onjuist opgaaf hebben gedaan van betaalde lonen en zouden zij verzuimd hebben werknemers aan te melden bij de bedrijfsvereniging. Voorafgaand aan de arrestatie-golf deed de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) op dertien plaatsen huiszoeking. Het ging om familie-leden van Van der Valk die werkzaam waren bij horeca-vestigingen in Akersloot, Haarlemmermeer en Tiel. Huiszoeking werd ook verricht bij de zilverfabriek. Ook werd bij een aantal banken de administratie van Van der Valk-bedrijven gevorderd. Bij de huiszoekingen werden voornamelijk administratieve bescheiden en geautomatiseerde bestanden in beslag genomen. In de motels en restaurants werden werknemers gehoord. Het onderzoek was toen al een paar maanden gaande en strekt zich uit over de periode januari 1990 tot februari 1994.

Van de toen gearresteerde familie-leden werden kort daarop een aantal losgelaten. Onderzoek loopt nu nog naar de praktijken van de 67-jarige Gerrit en diens zoon Ad. Omdat zij vooral ook in het buitenland opereerden vergt dat vooronderzoek nog enige tijd.