M. Schouten

De ministerraad heeft luitenant-generaal der Genie, M. Schouten (51) voorgedragen voor de functie van Bevelhebber der Landstrijdkrachten. Hij volgt media volgend jaar luitenant-generaal H.A. Couzy op dan die de dienst verlaat op grond van functioneel leeftijdsontslag. Schouten is thans plaatsvervangend chef Defensiestaf.