Japan wil hervorming banksector na Daiwa

TOKIO, 11 NOV. Japan heeft gisteren een drastische hervorming van het bankwezen aangekondigd. De regering hoopt daarmee de wereld te tonen dat het verbergen van miljardenverliezen zoals bij de bank Daiwa is gebeurd, niet meer wordt getolereerd.

Het Japanse ministerie van financiën, dat de afgelopen weken aan toenemende kritiek bloot staat, zegt te hebben geleerd van het debâcle met Daiwa. Woordvoerders zeiden dat de communicatie met de financiële autoriteiten in het buitenland wordt verbeterd, dat het aantal bankencontroleurs wordt uitgebreid en dat de banken veel strikter moeten rapporteren over hun activiteiten. Volgende week wordt een commissie ingesteld die deze veranderingen binnen een maand moet vastleggen in aanbevelingen aan minister van financiën Takemura.

Het ministerie van financiën hoopt de schade aan het imago te beperken met de aangekondigde maatregelen. “We hopen dat de internationale publieke opinie en de markten ons idee welwillend bezien”, zei een woordvoerder gisteren. Bankenanalisten zijn echter sceptisch over de plannen. “Het gevaar is om de wil tot verandering te verwarren met het vermogen om hervormingen snel door te voeren”, zei een analist van de Amerikaanse bank Salomon Brothers in Tokio.

De bank Daiwa is vorige week voor drie jaar uit de Verenigde Staten gezet, omdat een verlies van 1,1 miljard dollar maanden verborgen is gehouden voor de Amerikaanse toezichthouders. De Amerikaanse justitie heeft ook een 24 punten tellende aanklacht ingediend tegen de directie van de Daiwa-vestiging in New York. De bank heeft op last van de Japanse autoriteiten sterk moeten afslanken en veel buitenlandse kantoren gesloten.

Het debâcle heeft ook veel kritiek losgemaakt op de Japanse financiële autoriteiten, met name het ministerie van financiën. Het ministerie heeft toegegeven vanaf begin augustus te hebben geweten van het verlies dat een handelaar van Daiwa in New York, Iguchi, had geleden, maar de Amerikaanse autoriteiten daarvan pas in september op de hoogte te hebben gesteld. Afgelopen week verklaarde het EPA, het economische planbureau van Japan, dat het ministerie niet juist heeft gehandeld door het verlies 'ongepast' laat te melden.

Minister Takemura (financiën) gaf gisteren in het parlement toe dat de de regering en de bankwereld de afgelopen eeuw te veel zijn versmolten bij het beschermen van de banken tegen de grillen van de markt: “We moeten nu weer ruimte scheppen tussen de regering en de industrie, in een nieuw tijdperk.”

Japanse banken betalen op de internationale kapitaalmarkt meer rente over het geld dat zij lenen dan andere banken, omdat hun slechte leningen zo omvangrijk zijn. De schattingen over het totaal aan oninbare leningen variëren van 40.000 miljard yen (ruim 600 miljard gulden) tot 80.000 miljard yen. Het verlies van Daiwa heeft het wantrouwen van beleggers jegens de Japanse banksector vergroot. (AP)