Iédere ambtenaar?

In zijn commentaar op de platina handdruk voor Van Randwijck (NRC Handelsblad, 30 oktober) noteert mr.G.R.A. Apol, juridisch adviseur, gespecialiseerd in ambtenarenrecht: “De ambtenaar met wachtgeld mag bijverdienen tot zijn oorspronkelijke inkomensniveau”. Is (of wordt) deze regel achterhaald, geldt de regel niet (langer) voor ambtenaren in het onderwijs, òf gaat minister Ritzen zijn boekje te buiten?

“De conclusie is juist dat het vanaf 1 januari 1996 niet meer mogelijk is bij te verdienen tot aan het oude bruto salaris”, aldus een recente brief van de Informtie Beheer Groep in Groningen aan docenten met een uitkering.

Wie daarin een signaal ziet dat hij beter plaats kan maken voor jonger, goedkoper talent, komt bedrogen uit: “Op grond van het bovenstaande overweegt u misschien op eigen verzoek ontslag te nemen. Vanaf 1 maart 1994 is het Passende arbeid en sanktiebeleid BWOO ook op u van toepassing en zal afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid (het prijsgeven van inkomsten) een sanktie op uw uitkering worden toegepast”, aldus de brief.

Ook iemand die sinds de zomer van 1989 geen sollicitatieplicht heeft, loopt een forse boete (rond 2.000 gulden) op als hij aangehouden werk geheel of gedeeltelijk wil opgeven!

De voorlichting terzake is zowel voor de direct betrokkenen als voor hun werkgevers allerbedroevendst.

Een werkgever adviseert sinds kort - niet op basis van een stuk uit Den Haag of Groningen maar op basis van geruchten - dat het 'voordeliger' is om gisteren al (deel)ontslag te nemen in plaats van pas per 1 februari! De ambtenaar met wachtgeld mag bijverdienen? Minister Ritzen denkt daar anders over...

    • Drs. W.A. Hendriks