Groene Hart

In NRC Handelsblad verschenen achtereen twee bijdragen waarin wordt bepleit in het Groene Hart de 'droogmakerijen' rond Hazerswoude vol te bouwen omdat deze geen 'kwaliteit' bezitten (Bomhoff, 6 november; Smaal en De Visser, 8 november). Dit standpunt zou minder verontrusten indien de auteurs konden aangeven welke eeuwenoude polders volgens hen geen droogmakerijen zijn en wel kwaliteit hebben.

    • S. Rozemond Voorburg