Zorgen bij Siemens om rol CIA in industrie

MÜNCHEN, 10 NOV. Berichten dat de Amerikaanse geheime dienst CIA wordt ingezet bij pogingen om grote opdrachten binnen te halen voor de Amerikaanse industrie, moeten ernstig worden genomen. “Daar is alle reden voor”. Dat zegt Heinrich von Pierer, voorzitter van de raad van bestuur van het Duitse elektronicaconcern Siemens, in een gesprek met deze krant.

Von Pierer spreekt over 'massale druk' waarmee de Amerikaanse regering probeert de eigen industrie te helpen. “Ik heb geen bijzondere kennis over de CIA. Maar ik heb onlangs met grote interesse protesten van de Japanse regering tegen bemoeienissen van de CIA gelezen. Dat alleen al is verontrustend. Maar ook los van de CIA-kwestie heb ik de grote druk van de Amerikaanse regering bij verschillende projecten waargenomen”, aldus von Pierer.

De Siemens-topman wijst erop dat de Europese industrie benadeeld dreigt te worden als gevolg van bilaterale onderhandelingen van Amerika met Japan. “Ik zou wensen dat Amerika geen bilaterale onderhandelingen meer voerde over verdere openstelling van de Japanse markt voor buitenlandse produkten, maar dat men de onderhandelingen binnen het wereldhandelsoverleg voert. Dan krijgt de zaak een brede basis waar ook Europa bij betrokken is, en is het niet meer een kwestie van hoeveel procent chips de Amerikaanse industrie aan Japan mag leveren”, aldus von Pierer.

Hij relativeert het economische belang van de invoering van een Europese munt in het kader van de Europese Monetaire Unie. “Het is een voordeel als de risico's van valutaschommelingen tussen de deelnemende landen weg zijn. Maar er is vooral een politieke kwestie. Ik geloof dat de monetaire unie zeer belangrijk is om Europa dichter bijeen te brengen”, zegt hij.

Von Pierer erkent dat Siemens in Oost-Azië, Oost-Europa of de Verenigde Staten investeert mede wegens de hoge arbeidskosten in Duitsland. Maar hij wijst erop dat ontsluiting van de markt ook altijd een reden is voor dergelijke investeringen. “Men kan in andere landen op den duur alleen succes hebben als men er ook fabrieken bouwt”, aldus von Pierer.