Woonbond wil huren binden aan inkomen

DEN HAAG, 10 NOV. De Woonbond, de belangenorganisatie van huurders, vindt dat de huren moeten worden gebonden aan een maximaal percentage van het inkomen. De organisatie vreest anders dat de komende jaren meer huurders in financiële problemen komen dan nu al het geval is.

Directeur Ch. Rottier van de Woonbond overhandigde staatssecretaris Tommel (volkshuisvesting) vanochtend een nota waarin staat dat de betaalbaarheid van de huren steeds meer in het geding komt. Er zijn alleenstaanden die 41 procent van hun netto-inkomen aan huur moeten betalen en voor gezinnen kan de zogenoemde huurquote tot 31 procent oplopen. Rottier herinnerde eraan dat het kabinet-Den Uyl in de jaren zeventig normen heeft ontwikkeld waardoor de huurquote voor mensen met een modaal inkomen 17 procent bedroeg en voor de minima 10 procent.

Naar zo'n principe wil de Woonbond terug. In het voorstel zijn de huurders in negen groepen verdeeld. De huurquote voor bijvoorbeeld een alleenstaande met een minimuminkomen komt daarbij op 22 procent, een huur van maximaal 281 gulden. Als de werkelijke huur hoger is, moet de overheid met huursubsidie bijspringen, aldus de Woonbond.

Tommel erkende dat de woonlasten “een serieus probleem” zijn geworden, onder andere door de huurstijgingen van de laatste jaren. “Op die wijze kunnen we niet doorgaan.” Hij sprak de hoop uit dat door de bouw van grote aantallen woningen de huren als gevolg van het marktmechanisme zullen dalen. Maar de staatssecretaris meende dat ook wettelijke maatregelen nodig zullen blijven. Het kabinet bezint zich daarop en komt binnenkort met een voorstel om de huren te maximeren en de huursubsidie nog meer toe te spitsen op de minima.